Terug naar overzicht

Enexis Groep zet in op de energietransitie bij gemeenteraadsverkiezingen

15 aug. 2017

In maart 2018 gaan we naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Waarbij – als het aan ons ligt – de energietransitie hoog op de agenda staat. Juist omdat lokale overheden een belangrijke rol en stem in dit vraagstuk hebben. Om die reden stuurden we naar alle politieke partijen in ons verzorgingsgebied een brief met tips rondom de energietransitie voor het verkiezingsprogramma.

De brief focust op drie concrete suggesties:

  1. Het formuleren van een visie op de energievoorziening samen met de netbeheerder
    De ontwikkeling van duurzame energie, energiebesparing en ondersteunende energie-infrastructuren vragen om lokale keuzes. En hierbij is een heldere visie belangrijk. Enexis Groep heeft dezelfde maatschappelijke doelstellingen én de kennis in huis om gemeenten te ondersteunen in het maken van deze keuzes. Win-win.

  2. Nieuwbouw zonder aardgas
    Investeren in een nieuwe gasinfrastructuur voor nieuwbouwwoningen, met een afschrijvingstermijn van zo’n 45 jaar, kan naar verwachting niet meer worden terugverdiend. Een betere optie is daarom: inzetten op een alternatieve warmtevoorziening.

  3. Bestaande bouw verduurzamen
    Ook investeren in bestaande aardgasnetten in niet langer vanzelfsprekend. Beter is om momenten van collectieve investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur (denk aan riolering) aan te grijpen om van fossiele energie af te stappen. Zodat ook bestaande bouw steeds duurzamer wordt. In afwachting van nieuwe technische oplossingen voor warmte in de toekomst kunnen burgers nu al CO2 verminderen door bijvoorbeeld een hybride warmtepomp aan te schaffen.

Cor Brockhoven, Directeur Communicatie bij Enexis Groep: “Met de brief wil Enexis Groep de politieke partijen en daarmee de gemeenteraad helpen om goede keuzes te kunnen maken voor de energievoorziening van de toekomst. Meer duurzame energie betekent dat de opwek, de opslag en het gebruik van energie steeds meer in de wijk komt te liggen. Een mooie kans voor burgers dus om mee te praten en denken over de ideale duurzame energiemix.”