Terug naar overzicht

Enexis biedt weer transportcapaciteit aan voor bedrijven in Brabant en Limburg

15 dec. 2022

Enexis Netbeheer start deze week met het aanbieden van transportcapaciteit voor grootzakelijke klanten in Noord-Brabant en Limburg. In de praktijk betekent dit dat het weer mogelijk wordt om voor bedrijven in deze twee provincies een nieuwe of verzwaarde aansluiting op het elektriciteitsnet te realiseren.

Afgelopen juni kondigde TenneT aan dat er een voorlopige pauze ingelast werd voor grootzakelijke klanten die een nieuwe of zwaardere aansluiting op het elektriciteitsnet wilden, omdat er op het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg geen netcapaciteit beschikbaar was. In september volgde het bericht dat er met ‘spitsmijden’ (het zogeheten congestiemanagement) toch extra ruimte kan worden vrijgemaakt. Inmiddels heeft Enexis de precieze details van deze extra aansluitcapaciteit ontvangen en doorgerekend.

Op al onze 57 stations in Noord-Brabant en Limburg komt in meer of mindere mate capaciteit vrij. En op vrijwel alle stations is dat genoeg om alle grote afnemers op de huidige wachtlijst te kunnen bedienen. Daarnaast kunnen we ook een aantal extra grote opwekkers een offerte aanbieden.

Na het afronden van het offerteproces gaat Enexis aan de slag. Afhankelijk van de precieze werkzaamheden kan het tot ruim een jaar duren voordat een nieuwe klant ook daadwerkelijk is aangesloten. We nemen zo snel mogelijk contact op met de klanten op de wachtlijst om de verdere procedure door te nemen.

Jeroen Sanders, Chief Transition Officer (CTO) bij Enexis Groep: “Het is voor het eerst dat congestiemanagement op deze schaal voor extra aansluitcapaciteit zorgt. Dat is een geweldige mijlpaal. Het toont aan dat er met het huidige elektriciteitsnet nog veel mogelijk is als bedrijfsleven en netbeheerders samen kijken hoe het net efficiënter gebruikt kan worden.”

Code oranje

Tegelijkertijd blijft het code oranje in Noord-Brabant en Limburg. Op de stations in Hapert en Eindhoven-West verwachten we dat we helaas niet álle grootzakelijke afnemers op de wachtlijst kunnen aansluiten. Om die reden zijn we daar inmiddels gestart met onderzoeken naar congestiemanagement – in aanvulling op de onderzoeken van TenneT. Op een aantal andere stations zien we dat de maximale belasting bijna bereikt is. Ook hier zijn we doorlopend met klanten in gesprek om te kijken hoe we extra ruimte kunnen creëren zodat we de schaarse capaciteit optimaal benutten. Enexis roept klanten die mee willen werken aan congestiemanagement op om zich hier in te schrijven.

Voor grootschalige opwekkers van elektriciteit houden we naar verwachting op diverse plekken in Noord-Brabant en Limburg knelpunten. In beide provincies hebben we al enkele jaren te maken met transportschaarste voor bijvoorbeeld nieuwe zonneparken. Dat wordt ook met congestiemanagement helaas niet overal verholpen. Enexis houdt in haar netberekeningen wel ruimte vrij voor kleinverbruikers die zonnepanelen leggen. Daar zien we dit jaar opnieuw een recordtoename van meer dan 25% ten opzichte van 2021 – dat eveneens een recordjaar was - in het aantal geïnstalleerde zonne-installaties.

Grote batterijen

Sinds begin dit jaar ziet Enexis een enorme toename in het aantal batterijaanvragen – in totaal voor zo’n 1,7 GW. Er is onvoldoende netcapaciteit om al deze batterijen onder reguliere voorwaarden aan te sluiten. Voor dit soort aanvragen hanteert Enexis in het gehele verzorgingsgebied voortaan het nieuw voorgestelde inpassingskader dat we samen met branchevereniging Netbeheer Nederland hebben opgesteld. Volgens dit beleid krijgen grootschalige batterijen in gebieden met beperkte netcapaciteit alleen een aansluiting als ze niet bijdragen aan de piekbelasting in het net.

Enexis ziet in de grootschalige inzet van batterijen potentie om tot een flexibeler energiesysteem te komen. Uitgangspunt is wel dat batterijen moeten bijdragen aan een oplossing voor netschaarste en niet zorgen voor extra piekbelasting van het net. De netbeheerders zijn hier tevens over in gesprek met brancheorganisatie Energy Storage NL en de toezichthouder (ACM).