Terug naar overzicht

CEO Peter Vermaat neemt medio 2020 afscheid van Enexis Groep

14 jan. 2020

De Raad van Commissarissen van Enexis Groep maakt bekend dat CEO Peter Vermaat heeft laten weten zijn taken medio 2020 te willen overdragen aan een opvolger. Na zes jaar leiding te hebben gegeven aan Enexis vindt hij het tijd voor een nieuwe stap.

Met het afronden van het klimaatakkoord breekt een volgende fase aan in de energietransitie, aldus Vermaat. “De afgelopen jaren heb ik als CEO binnen en buiten Enexis kunnen bijdragen aan de randvoorwaarden en de startsnelheid die nodig zijn voor de uitvoeringsfase die nu begint. Er staat een duidelijke strategie en er is een stabiel en zeer gecommitteerde organisatie van management en medewerkers. Onze operationele activiteiten liggen in 2020 op het hoogste niveau ooit; daarmee is een nieuwe fase aangebroken die vraagt om andere accenten in organisatie en leiderschap dan toen ik in 2014 begon. Het is goed dat een nieuwe CEO daar de komende periode leiding aan gaat geven.”

De Raad van Commissarissen respecteert dit besluit en is het proces gestart voor het zoeken van een opvolger. “We zijn Peter zeer erkentelijk voor de inspirerende manier waarop hij, samen met zijn collega’s in de Raad van Bestuur en directie, het bedrijf heeft geleid en de eerste fase van de energietransitie binnen Enexis en de sector heeft vormgegeven”, zegt Piet Moerland, voorzitter van de Raad van Commissarissen. “Er is onder leiding van Peter veel bereikt. We begrijpen zijn afweging en waarderen het dat we ruim de tijd hebben om een nieuwe CEO te vinden.”

Door een sterke focus op twee strategische pijlers, excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie, heeft Enexis de afgelopen jaren op veel onderdelen gerichte stappen gezet. Zo ligt het productieniveau in 2020 bijna 50% boven dat van 2014. Klantprocessen zijn verbeterd en transparanter geworden en er is een cultuur ontstaan gericht op resultaat en voortdurend verbeteren. Op het gebied van de energietransitie, waar de uitdaging groot is en blijft, heeft Enexis een zichtbare en inhoudelijke bijdrage aan het Klimaatakkoord geleverd.

Het is nog niet bekend wat de volgende functie van Peter Vermaat zal zijn: “Voor de komende tijd richt ik me vooral op het verder vergroten van de realisatiekracht van Enexis. Ik vind het prettig om voldoende tijd te kunnen nemen voor het inwerken van mijn opvolger en zal me daarnaast geleidelijk gaan oriënteren op een nieuwe fase in mijn loopbaan.”