Terug naar overzicht

Campagne stimuleert bedrijven en werknemers autovrij te nemen

1 okt. 2019

“Ik Neem Autovrij” van start tijdens Festival Duurzame Mobiliteit

En jij? Wanneer neem jij autovrij? Die vraag staat centraal in de nieuwe campagne ‘Ik neem autovrij’ die bedrijven en hun werknemers ertoe aanzet om met fiets, trein, tram, bus of lopend naar het werk te gaan. Doel is dat steeds meer mensen het zichzelf gunnen om de auto een dagje te laten staan. Autovrij nemen is immers een cadeautje aan jezelf; geen file, geen stress, wel ontspanning, werken, lezen of lekker buiten zijn. De campagne wordt vandaag tijdens het Festival Duurzame Mobiliteit onder de vlag van de coalitie Anders Reizen gelanceerd door Enexis Groep. Anders Reizen is een netwerk van bedrijven die werken aan de versnelling van duurzame mobiliteit.

Eén van de bedrijven die zich aansluit bij de campagne is advies- en ingenieursbureau Tauw. CEO Henrike Brandenhorst : “De campagne geeft een positieve impuls en kan bijdragen aan het verlagen van onze CO2 uitstoot door woon-werkverkeer. Het zou geweldig zijn als een deel van ons bedrijf af en toe autovrij neemt, net als ik zelf al doe. Het is gezond en ontspannen en we leveren zo ook nog structureel een bijdrage aan het klimaatakkoord en aan een duurzaam Nederland.”

Structurele verandering reisgedrag binnen bedrijven

De opgave van het Nederlandse klimaatakkoord voor mobiliteit is een CO2-reductie van 7,3 megaton in 2030. Dit begrip is zo abstract dat veel mensen er zich niet mee kunnen verbinden. Terwijl zowel bedrijven als mensen individueel nu al iets kunnen doen, namelijk autovrij nemen. Bij netwerkbedrijf Enexis Groep leverde een aantal autovrije dinsdagen een structurele gedagsverandering op; 12 procent van het personeel geeft zichzelf nu iedere week een dag autovrij. Deze campagne is een vervolg op de autovrije dinsdag. Cor Brockhoven, directeur Communicatie en Public Affairs bij Enexis Groep: “We hebben binnen onze organisatie gezien dat je echt een verschil kan maken. Als mensen eenmaal ervaren hebben hoe prettig het is om zonder auto naar het werk te komen, dan krijgen ze de smaak te pakken en is de kans groter dat ze dit blijven doen. Als we dat met veel meer bedrijven en organisaties gaan doen, dan kunnen we echt structureel impact hebben op ons reisgedrag en de CO2 uitstoot.

Organisaties en bedrijven kunnen zich via de site ikneemautovrij.nl aansluiten bij de campagne en zo werknemers en anderen stimuleren autovrij te nemen. Medewerkers worden opgeroepen hun verhaal te delen op social media. Zo moet er een positieve beweging op gang komen van mensen die zichzelf trakteren op een dag zonder auto. De beweging moet een structureel effect krijgen op het reisgedrag van mensen en bijdragen aan minder CO2 uitstoot en minder files.