Terug naar overzicht

Brabant Water, Enexis Netbeheer en Loon op Zand vernieuwen samenwerking

5 dec. 2018

Op 5 december 2018 sloten wethouder Gerard Bruijniks van de gemeente Loon op Zand, algemeen directeur van Brabant Water Guïljo van Nuland en de CEO van Enexis Netbeheer, Peter Vermaat een samenwerkingsovereenkomst over hoe om te gaan met (de verlegging van) drinkwater- gas- en elektraleidingen wanneer de gemeente in de ondergrond werkzaamheden wil gaan uitvoeren. Belangrijkste redenen voor de opzet van de nieuwe overeenkomst zijn het terugdringen van maatschappelijke kosten en het beperken van de overlast voor inwoners en klanten van de gemeente Loon op Zand, Brabant Water en Enexis Netbeheer.

Planning en noodzaak

In de overeenkomst is vastgelegd dat de gemeente tijdig afstemming zoekt met Brabant Water en Enexis Netbeheer als de gemeente plannen heeft voor bijvoorbeeld het verleggen van een rotonde of riolering. Daarbij is opgenomen dat altijd kritisch beoordeeld wordt of de leidingen verlegd moeten worden. Wethouder Bruijniks: “We blijven kritisch op het voorkomen van kosten en overlast voor de gemeente en onze inwoners.”

Goed voorbeeld doet volgen

Enexis Netbeheer en Brabant Water zien de samenwerking als een goed voorbeeld van hoe deze er tussen een gemeente, drinkwaterbedrijf en netwerkbedrijf uit kan zien. “Door goede samenwerking worden de maatschappelijke kosten niet alleen lager maar ook eerlijk gedragen door gemeente en ons. Deze afspraken maak ik graag met alle gemeenten in onze provincie”, aldus Guïljo van Nuland. Peter Vermaat sluit zich daarbij aan. “We stemmen onze werkzaamheden op elkaar af, waardoor de straat maar één keer open hoeft. Zo beperken we de overlast voor iedereen. Overeenkomsten zoals deze treffen we dan ook graag in ons gehele verzorgingsgebied”, zegt Peter Vermaat.

Eigentijdse afspraken

De overeenkomst komt in de plaats van de oude afspraken die al enige decennia oud zijn. Met de nieuwe overeenkomst zijn eigentijdse afspraken gemaakt over de ordening van de boven- en ondergrondse infrastructuur.