Terug naar overzicht

Arriva en Brabants Afval Team (BAT) delen ’s nachts stroom om netcongestie te omzeilen

19 dec. 2023

Arriva en het Brabants Afval Team (BAT) gaan samen met netbeheerder Enexis een experiment starten door stroomtransportcapaciteit in de nacht te verschuiven van BAT naar Arriva. Daarmee ondervangen ze de capaciteitsproblemen op het Brabantse elektriciteitsnet. BAT, onderdeel van gemeente Tilburg, heeft al 5 elektrische vuilniswagens rondrijden, maar gebruikt ‘s nachts niet alle beschikbare stroomcapaciteit. Door die overcapaciteit in de nacht aan Arriva beschikbaar te stellen, kan Arriva haar bus- en wagenpark in de gemeente Tilburg elektrificeren.

Het op deze manier delen van stroomcapaciteit is door Arriva en BAT zelf bedacht. Enexis heeft ervoor gezorgd dat Arriva ‘s nachts het transportvermogen van ‘achterbuurman’ BAT kan gebruiken om hun nieuwe elektrische bussen te laden zodat ze overdag hun reizigers emissievrij vervoeren.

Verduurzamen stadsvervoer Tilburg

De provincie Noord-Brabant heeft het doel om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Ook Arriva heeft een duurzaamheidsambitie. Onderdeel van dit plan is een emissievrij OV. Daarom vervangen Arriva en de provincie samen 64 dieselbussen in Oost-Brabant voor elektrische bussen. Medio 2024 worden hiervan 44 elektrische bussen voor de stadsdienst van Tilburg geleverd. Een grote stap in het verduurzamen van het stadsvervoer.

Netcongestie innovatief omzeilen

“Zo zie je maar weer: Een goede buur is beter dan een verre vriend,” aldus regiodirecteur Jan Pieter Been van Arriva. “En behalve met dit stroomdelen gaat Arriva ook met accu-opslag de netcongestie te lijf. Om niet te zeer afhankelijk te zijn van het overbelaste stroomnet worden grote accu’s geïnstalleerd bij de nieuwbouw in Tilburg. Zodat stroom die niet direct nodig is, tijdelijk wordt opgeslagen, om op een later moment te kunnen gebruiken.”

Wethouder Rik Grashoff (energietransitie) van de gemeente Tilburg ziet kansen om stroomdelen vaker toe te passen: “Het initiatief van Arriva, BAT en Enexis is een goede oplossing voor de netcongestie. Hopelijk een mooi voorbeeld voor andere partijen.”

“In Tilburg zijn we op allerlei manieren bezig om ervoor te zorgen onze stad en dorpen ook in de toekomst een fijne plek zijn om te wonen en werken. Het terugdringen van CO2-uitstoot draagt daar zeker aan bij. Met dit initiatief snijdt het mes aan twee kanten: we gaan op een creatieve manier om met de krapte op het Brabantse elektriciteitsnetwerk en zorgen ervoor dat bussen emissievrij op pad kunnen. Een win-win situatie!” Aldus wethouder Maarten van Asten (Afvalinzameling).

Uitdagingen op het elektriciteitsnet

“Al die elektrische bussen moeten natuurlijk wel opgeladen worden,” aldus Karin Mathijssen, directeur Grootzakelijk van Enexis. “Daardoor heeft Arriva meer elektriciteit nodig dan wij ze op dit moment via het plaatselijke elektriciteitsnet kunnen leveren. De netuitbreiding hiervoor staat al wel gepland, maar laat nog even op zich wachten. Daarom zijn deze afspraken voor 2 jaar vastgelegd. We zijn blij dat we op deze manier toch de verduurzaming van het OV-vervoer in Tilburg mede mogelijk maken.”