Terug naar overzicht

Alliander, Enexis Netbeheer en Stedin jagen gezamenlijk innovatie aan

8 jun. 2021

Alliander, Enexis Netbeheer en Stedin gaan samen op zoek naar innovaties die kunnen bijdragen aan de energietransitie in Nederland. Binnen het project Rethinking Energy gaan de bedrijven innovatievragen delen met organisaties, startups en scale-ups over de hele wereld om zo de beste technologische oplossingen en samenwerkingsverbanden inzichtelijk te krijgen.

Alliander, Enexis Netbeheer en Stedin werken aan het energiesysteem van de toekomst en zetten fors in op innovaties en slimme oplossingen om het energienet efficiënter te gebruiken. Dat is hard nodig omdat de snelle opkomst van wind- en zonne-energie, duurzame warmte, elektrisch rijden en energieopslag iets anders vragen van het energienet dan waar het oorspronkelijk voor ontworpen is.

Beste spelers in de markt

Pieter Janssen, manager Innovatie, Enexis Netbeheer: "We hebben een enorme opgave om de energietransitie te faciliteren. De netbeheerders werken hard aan innovaties, en alle hulp van buiten is daarbij zeer welkom. Door samen met onze twee grootste collega’s in de markt uitdagingen te delen kunnen we van elkaar leren." Marcel Postema, innovatiemanager bij Alliander: "Met deze aanpak hebben we de mogelijkheid om wereldwijd oplossingen in kaart te brengen en samenwerkingsverbanden aan te gaan met de beste spelers in de markt." Aart Jan Zwartscholten, manager Innovatie van Stedin: “We gaan samen leren, om die lessen vervolgens ieder in onze eigen werkgebieden toe te passen."

Start met twee challenges

Bij de lancering van het project in juni lanceren de Alliander, Enexis Netbeheer en Stedin direct twee challenges. De eerste gaat over de opkomst van lokale energiesystemen die vraag en aanbod van energie bij elkaar brengen. De bedrijven zoeken naar integrale diensten of concepten die lokale energiesystemen en -communities mogelijk maken. Doel is om vraag, aanbod, optimalisatie en uitwisseling van energie lokaal efficiënt te organiseren. Het tweede innovatievraagstuk richt zich op het vinden van innovatieve datagedreven oplossingen die helpen bij het voorspellen van energieverbruiksprofielen op basis van openbare en commerciële data en gedrag van consumenten.

Activering gehele energiewaardeketen

nlmtd, initiatiefnemer van Rethinking Energy, wil met het platform samenwerking en het delen van inzichten stimuleren. Het project is bedoeld voor organisaties, startups en scale-ups in het gehele energie-ecosysteem die onderdeel willen worden van een gezamenlijke aanpak om de energietransitie te versnellen. Op deze manier kunnen organisaties samenwerken en gebruik maken van de successen van anderen, zonder zelf het wiel steeds uit te moeten vinden.