Terug naar overzicht

Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij; geplande en lopende bouwprojecten aardgasvrij maken

10 jul. 2018

Nederland gaat de komende decennia van het aardgas af. Dat is nodig om CO2-uitstoot te verminderen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast willen we zo snel mogelijk de gaswinning in Groningen afbouwen. Gelukkig zijn er inmiddels duurzame alternatieven beschikbaar waarmee huishoudens net zo goed kunnen koken en stoken. Om ervoor te zorgen dat nieuwbouw al de komende periode zoveel mogelijk aardgasvrij wordt opgeleverd, is in het kader van het Klimaatakkoord een Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij gesloten.

Voor nieuwbouwwoningen is de overgang naar aardgasvrij het gemakkelijkst, omdat ze al zonder aansluiting op aardgas gebouwd kunnen worden. Toch wordt op dit moment slechts 55% van alle nieuwbouw aardgasvrij of vrijwel aardgasvrij opgeleverd. Dat is niet zo gek: bouwprojecten hebben een doorlooptijd van jaren en tot voor kort was verwarming op aardgas nauwelijks punt van discussie. Alsnog aardgasvrij bouwen vraagt om allerlei aanpassingen. Toch hebben bouwers, netbeheerders, energiebedrijven, woningcorporaties, milieu- en consumentenorganisaties, makelaars en overheden in het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij afgesproken om ook geplande en lopende bouwprojecten alsnog zoveel mogelijk aardgasvrij te maken. Hiervoor bestaat geen uniforme oplossing. Het vraagt om overleg met alle betrokken partijen om een maatwerkoplossing te zoeken. Onderstaande documenten geven meer inzicht in de inhoud van het akkoord en de stappen die ondernomen kunnen worden.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij kunt u gebruik maken van:

Voor meer informatie over de rol van de netbeheerder in het akkoord kunt u de handreiking netbeheerders raadplegen: