Terug naar overzicht

Actualisering waardering Enexis Holding N.V.

4 jul. 2018

Op verzoek van enkele aandeelhouders is in 2014 een onafhankelijke waardering van de aandelen van Enexis Holding N.V. (Enexis) uitgevoerd. Deze waardering maakt het mogelijk om binnen de bestaande kring van aandeelhouders van Enexis, onderling aandelen te kopen respectievelijk te verkopen. Ten behoeve van het waarborgen van een marktconforme waardering en vanwege de start van een nieuwe reguleringsperiode, is in 2017 opnieuw een onafhankelijk extern adviseur ingehuurd voor het afgeven van een waarderingsopinie inzake de waarde van de aandelen Enexis holding N.V., met peildatum 1/1/2017. Elk jaar tot aan de volgende reguleringsperiode zal de waardering worden geactualiseerd en telkens rond 1 juli beschikbaar komen.

Actualisatie waardering

De actualisatie van de waardering per 1-1-2018 is vandaag beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders van Enexis. De geactualiseerde waardering kent een bandbreedte van de waardering voor 100% van de aandelen per 1 januari 2018 van € 4.049 - € 4.549 miljoen. Dit betreft de waarde in het economisch verkeer op basis van een stand-alone en going concern situatie. De puntschatting van de geactualiseerde waardering bedraagt € 4.242 miljoen en op basis van het aantal uitstaande aandelen bedraagt deze puntschatting € 28,34 per aandeel.