Terug naar overzicht

ACM presenteert pakket aan maatregelen tegen volle stroomnet

18 apr. 2024

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vandaag meerdere maatregelen gepresenteerd die moeten bijdragen aan efficiënter gebruik van de energienetten. De ACM wil hiermee de problemen rond netcongestie verminderen. Onderdeel van het pakket is onder andere het mogelijk maken van prioritering in de aanvragen en afspraken over de termijn waarop een nieuwe of zwaardere aansluiting gerealiseerd moet zijn.

Netcongestie ontstaat wanneer verbruikers meer elektriciteitstransport vragen dan het stroomnet aankan, bijvoorbeeld door het gebruik van warmtepompen, zonnepanelen en het laden van elektrische voertuigen. Nederland verduurzaamt momenteel in recordtempo en fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame elektriciteit. De vraag groeit echter sneller dan netbeheerders het net kunnen verzwaren en uitbreiden.

Maatschappelijk prioriteren

De ACM maakt het mogelijk dat netbeheerders afstappen van het ‘first come, first served-principe’ waarbij aanvragen voor transportcapaciteit moeten worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Netbeheerders onderschrijven het doel om sommige aanvragers met voorrang transportcapaciteit te bieden op het moment dat deze beschikbaar komt. Denk hierbij aan diensten die congestie verminderen, veiligheidsdiensten en scholen. In het voorstel dat ACM vandaag gepubliceerd heeft, is een duidelijk kader gemaakt dat handvatten biedt aan zowel de aanvragers van transportcapaciteit als de netbeheerders bij het beantwoorden van de vraag wie er voorrang moet krijgen op de aanvraag. Het gaat hierbij nadrukkelijk om voorrang bij het verkrijgen van transportcapaciteit. De regelgeving voorziet niet in voorrang voor de werkzaamheden die nodig zijn om de klant aan te sluiten.

Partijen die in een categorie van het prioriteringskader vallen krijgen niet automatisch voorrang. Daarvoor moeten ze eerst bewijsstukken aanleveren waarmee ze aantonen te voldoen aan verschillende vereisten.

Hoe werkt dit prioriteringskader in de praktijk? Zie deze speciale pagina.

Prioritering zorg niet voor extra ruimte

Prioritering betekent echter niet dat er extra ruimte op de elektriciteitsnetten beschikbaar komt. Op een andere manier capaciteit verdelen, maakt de koek nog niet groter. Daarom is het cruciaal dat we de uitbreiding van het elektriciteitsnet blijven opschalen en versnellen, zoals netbeheerders al doen met de Nationale Uitvoeringsagenda regionale energie infrastructuur. Ook indien prioriteit wordt toegekend, zal de capaciteit pas volgen op het moment dat dit beschikbaar is. Daarbij benadrukken netbeheerders dat voorrang geven aan de ene partij ook inhoudt dat anderen mogelijk langer op transportcapaciteit moeten wachten.

Aansluittermijnen Grootverbruik

ACM publiceert ook het codebesluit Aansluittermijnen van grote aansluitingen. De code is gebaseerd op het voorstel dat de regionale netbeheerders en marktpartijen gezamenlijk hebben opgesteld en afgestemd met de ACM.

In het codebesluit dat de ACM gepubliceerd heeft, staan meerdere termijnen opgenomen. Die termijnen doen recht aan de complexiteit van het proces, de toegenomen vraag naar aansluitingen en het tekort aan personeel om deze te realiseren. Met de nieuwe voorgestelde werkwijze komt er meer duidelijkheid voor de aanvragers, biedt het aanvragers een realistische termijn en krijgen netbeheerders meer mogelijkheden om het werk planmatiger te doen.

Congestiemanagementonderzoek

Wie een aanvraag voor een nieuwe aansluiting doet, komt in veel gevallen op een wachtlijst te staan. In congestiegebieden moeten netbeheerders daarvoor eerst weten hoeveel ruimte en vooral hoeveel flexibele ruimte er nog is. Om daar achter te komen, doen netbeheerders congestiemanagement onderzoeken. ACM heeft vandaag ook gepubliceerd over wat zij denken dat een passende termijn is voor deze onderzoeken. ACM stelt dat in het geval van een verzoek voor een aansluiting voor afname van elektriciteit, de maximale termijn voor een onderzoek twaalf maanden mag zijn. En voor invoeding is die termijn zes maanden.

Netbeheerders zoeken naar flexibiliteit. Dat doen ze bij huidige aangeslotenen, én bij partijen die nu op de wachtlijst staan. Dit is een intensief en tijdrovend proces. Twaalf maanden voor de afname van stroom lijkt een redelijke termijn. Wel maken netbeheerders zich zorgen over de gestelde termijn van zes maanden in het geval van invoeding.

Benutting van het gevraagde vermogen

De ACM publiceert ook het codebesluit over GOTORK - een afkorting voor Gebruik Op Tijd of Raak het Kwijt. Dit besluit houdt in dat de netbeheerder de mogelijkheid krijgt om niet benut contractvermogen (elektriciteit) naar beneden bij te stellen als blijkt dat er geen zicht is op een volledige benutting van het contractvermogen door haar klanten.

Enexis onderzoekt – samen met collega-netbeheerders – hoe en wanneer ze deze regelgeving gaan toepassen.