Terug naar overzicht

Enexis Groep meldt met gemeenten wijken aan als proeftuin aardgasvrije wijken

29 jun. 2018

Enexis Groep heeft samen met Gemeente Deventer en Gemeente Breda twee wijken aangemeld als proeftuin aardgasvrije wijken. Het ministerie van BZK heeft alle gemeenten opgeroepen uiterlijk 1 juli 2018 voorstellen in te dienen voor proeftuinen met als doel om per gemeente ongeveer 500 bestaande woningen op termijn aardgasvrij te maken. Per proeftuin is 4 tot 5 miljoen euro beschikbaar. 

De proeftuinen zijn bedoeld om te leren hoe same met bewoners, bedrijven, vastgoedeigenaren, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers en andere betrokken partijen een bestaande woonwijk succesvol aardgasvrij gemaakt kan worden. Hoe met aardgasvrije wijken de woon- en leefomgeving verbeterd kan worden, de energierekening betaalbaar kan blijven en hoe de aanpak op een kosteneffectieve wijze kan worden uitgevoerd op grotere schaal.

Voor het eind van de kabinetsperiode moeten 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar aardgasvrij (of klaar voor het afkoppelen van het aardgas) worden gemaakt. Het rijk stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al kunnen starten met een proeftuin.

Het ministerie selecteert 20 aanvragen op basis van vijf criteria. De proeftuin moet starten in 2018, een onderscheidend alternatief bieden voor aardgas, opschaalbaar zijn, samen met partners worden uitgevoerd en er moet een uitvoeringsplan zijn vastgesteld door het college van B&W.

Deventer

Deventer heeft de wijk Zandweerd aangemeld bij de rijksoverheid als proeftuin voor aardgasloze wijken. Dit past in de duurzaamheids- en energiedoelstellingen van het college en de raad en is de volgende stap in de versnelling en opschaling van initiatieven voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen/wijken in Deventer en de regio. Lees hier het volledige persbericht,

Breda

De Gemeente Breda vraagt 4,8 miljoen euro subsidie aan bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties om Hoge Vucht aardgasvrij te maken. Als het Ministerie het geld aan Breda toekent, dan wordt het bij ruim 3.000 huur- en particuliere woningen en een aantal utilitaire gebouwen in de Hoge Vucht mogelijk gemaakt om geen aardgas meer te gebruiken. Hiervoor in de plaats zal elektrisch koken worden toegepast en worden de woningen op een andere manier verwarmd. Uiterlijk 1 oktober wordt bekend of Breda de subsidie krijgt. Lees hier het volledige persbericht.