Terug naar overzicht

Aandeelhouders versterken kapitaal Enexis Holding

29 jul. 2020

Vijf provinciale en 23 gemeentelijke aandeelhouders hebben vandaag het eerste deel van een zogenaamde converteerbare hybride lening aan Enexis Holding verstrekt. Het tweede deel volgt, na besluitvormingstrajecten bij de aandeelhouders, naar verwachting eind november 2020. In totaal gaat het om €500 miljoen. De aandeelhouders voorzien Enexis Holding hiermee van een belangrijke financiële impuls die helpt bij het realiseren van de energietransitie.

Specifieke lening geeft flexibiliteit

In de afgelopen periode hebben de aandeelhouders en Enexis Holding de mogelijkheden tot versterking van het eigen vermogen van Enexis Holding verkend. Dat heeft geleid tot een verzoek aan alle aandeelhouders om een converteerbare hybride lening te verstrekken.

Zo zorgen de aandeelhouders en Enexis Holding er samen voor dat het eigen vermogen van Enexis Holding wordt versterkt als dat nodig is. Niet te vroeg en ook niet te laat.

Vandaag is dus het eerste deel van deze lening afgesloten voor een totaalbedrag van ruim € 421 miljoen, met een rentepercentage van 2,15%. De gevraagde € 500 miljoen zal naar verwachting eind november 2020 worden volgemaakt.

Energietransitie vergt extra investeringen

De energietransitie heeft grote impact op de netbeheerders en dus ook op Enexis Holding. Denk aan de aanleg van wind- en zonneparken, maar ook aan klanten die zelf energie opwekken of aan de toename van warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto’s. Hierdoor is meer geld nodig om te investeren in voorzieningen die het net geschikt maken voor deze veranderende energiestromen. Daarnaast blijft Enexis Netbeheer natuurlijk investeren in het reguliere onderhoud en uitbreidingen die nodig zijn voor een veilig en betrouwbaar netwerk.

Financieringsopgave via verschillende sporen

Al deze veranderingen vragen een structureel hoger activiteiten- en investeringsniveau. Enexis Groep volgt hiervoor verschillende sporen. Allereerst verbetert Enexis Groep continu haar efficiency om uitgaven te beperken. Het netwerkbedrijf werkt daarnaast aan innovaties die netuitbreidingen zo kosteneffectief mogelijk maken en ervoor zorgen dat het huidige elektriciteitsnetwerk optimaal benut wordt. Verder overleggen de netbeheerders met de overheid over een regulering die beter past bij de energietransitie. Tenslotte is Enexis Holding in gesprek met verschillende stakeholders over de financieringsmogelijkheden van de energietransitie.

De samenwerking tussen de aandeelhouders en Enexis Holding, en het afsluiten van deze aandeelhouderslening, past binnen dit laatste spoor en is een belangrijke stap voor het mogelijk maken van de energietransitie.