Terug naar overzicht

Aandeelhouders investeren €500 miljoen in Enexis Holding

30 nov. 2020

De vijf provinciale en 66 gemeentelijke aandeelhouders van Enexis Holding hebben in totaal €500 miljoen geïnvesteerd in het netwerkbedrijf om de energietransitie een impuls te geven. Op 29 juli 2020 werd het eerste gedeelte van de lening afgesloten voor een totaalbedrag van ruim €421 miljoen. Vandaag kwam daar het tweede deel ter hoogte van €79 miljoen bij. Deze belangrijke financiële transactie helpt Enexis Holding en haar aandeelhouders bij het realiseren van de energietransitie. Het rentepercentage voor het tweede deel van de lening (Tranche B) bedraagt 1,40%.

Specifieke lening geeft flexibiliteit

In de afgelopen periode hebben de aandeelhouders en Enexis Holding de mogelijkheden van versterking van het eigen vermogen van Enexis verkend. Dat heeft geleid tot een verzoek aan alle aandeelhouders om het eigen vermogen te versterken met een converteerbare hybride aandeelhouderslening. Zo zorgen de aandeelhouders en Enexis Holding er samen voor dat het eigen vermogen van Enexis Holding wordt versterkt als dat nodig is. Voldoende eigen vermogen is belangrijk om een solide kredietwaardigheid te handhaven, waardoor Enexis Holding toegang behoudt tot de kapitaalmarkt en leningen kan afsluiten tegen gunstige tarieven.

Energietransitie

De energietransitie heeft grote impact op de netbeheerders en dus op Enexis Netbeheer. Denk aan de aanleg van wind- en zonneparken maar ook aan klanten die zelf energie opwekken. Hierdoor heeft Enexis Netbeheer meer geld nodig om te investeren in voorzieningen die het net geschikt maken voor deze veranderende energiestromen. Daarnaast blijft Enexis Netbeheer natuurlijk investeren in het reguliere onderhoud en - uitbreidingen die nodig zijn voor een veilig en betrouwbaar netwerk.

Dit alles vraagt om een structureel hoger activiteiten- en investeringsniveau. Enexis kijkt natuurlijk kritisch naar haar efficiency en is in gesprek met reguleringsinstanties om de groei als gevolg van de energietransitie te kunnen blijven financieren. De samenwerking tussen de aandeelhouders en Enexis Holding via deze lening is daarnaast van wezenlijk belang en een  belangrijke stap voor het mogelijk maken van de energietransitie.