Financiering & waardering aandelen

Financiering & waardering aandelen
Aflossingsschema schulden

Aandeelhoudersleningen

 
​Lening Tranche D
​Leningnemer Enexis Holding N.V.
​Bedrag ​EUR 350 miljoen
​Einddatum​​ 30-9-2019
​Rente ​​7,20%

Lening tranche D kent een conversiemogelijkheid naar Eigen Vermogen, op ons verzoek, om blijvend te kunnen voldoen aan wettelijke, minimum financiële ratio's. Tranche D van onze aandeelhoudersleningen is in rangschikking gelijk (pari passu) aan alle andere senior unsecured schuld van Enexis Holding N.V.

Obligatieleningen

EUR 500 Miljoen 1,875% fixed rate notes met vervaldatum 2020

 • Issuer: Enexis Holding N.V.
 • Bedrag: EUR 500 miljoen
 • Type: Senior unsecured
 • Einddatum:13 november 2020
 • Uitgiftedatum: 13 november 2012
 • Ratings:
  ◦S&P A+
  ◦Moody's Aa3
 • Listing: NYSE Euronext Amsterdam
 • ISIN-code: XS 0854400800

EUR 300 Miljoen 3,375% fixed rate notes met vervaldatum 2022

 • Issuer: Enexis Holding N.V.
 • Bedrag: EUR 300 miljoen
 • Type: Senior unsecured
 • Einddatum: 26 januari 2022
 • Uitgiftedatum: 26 januari 2012
 • Ratings:
  ◦ S&P A+
  ◦ Moody's Aa3
 • Listing: NYSE Euronext Amsterdam
 • ISIN-code: XS 0737138460

EUR 500 miljoen 1,5% fixed rate notes met vervaldatum 2023

 • Issuer: Enexis Holding N.V.
 • Bedrag: EUR 500 miljoen
 • Type: Senior unsecured
 • Einddatum: 20 oktober 2023
 • Uitgiftedatum: 20 oktober 2015
 • Ratings:
  ◦ S&P A+
  ◦ Moody's Aa3
 • Listing: NYSE Euronext Amsterdam
 • ISIN-code: XS 1307369717

EUR 500 miljoen 0,875% fixed rate notes met vervaldatum 2026

 • Issuer: Enexis Holding N.V.
 • Bedrag: EUR 500 miljoen
 • Type: Senior unsecured
 • Einddatum: 28 april 2026
 • Uitgiftedatum: 26 april 2016
 • Ratings:
  ◦ S&P A+
  ◦ Moody's Aa3
 • Listing: NYSE Euronext Amsterdam
 • ISIN-code: XS1396367911

Schuldprogramma's

Euro Medium Term Note (EMTN) programma

Enexis Holding N.V. heeft een EMTN programma dat is gerealiseerd in december 2011. Dit zijn de kenmerken van het EMTN programma:

 • Issuer: Enexis Holding N.V.
 • Maximale omvang: EUR 3 Miljard
 • Arranger: Rabobank
 • Dealers: zie Base Prospectus
 • Fiscal and Paying Agent: Deutsche Bank AG, London branche

Euro Revolving Credit Facility (RCF)

Enexis Holding N.V. heeft een gecommitteerde kredietfaciliteit (RCF) met de volgende kenmerken:

 • Leningnemer: Enexis Holding N.V.
 • Omvang: EUR 850 miljoen
 • Leninggevers: 8 banken
 • Facility Agent: ING Bank N.V.
 • Einde looptijd: EURO 850 miljoen tot december 2023
 • Gebruik: Voor algemene bedrijfsdoeleinden

Euro commercial paper programma (ECP)

Enexis Holding N.V. heeft een ECP programma ingericht in december 2016, met de volgende kenmerken:

 • Issuer: Enexis Holding N.V.
 • Maximale omvang: EUR 1 Miljard
 • Arranger: Rabobank
 • Dealers: BNP Paribas, ING, NatWest Markets, Rabobank
 • Issuing and Paying Agent: Citigroup Inc.

Actualisering waardering Enexis Holding N.V. per 1/1/2019

 • Bandbreedte aandeelhouderswaarde € 3.959 - € 4.959 miljoen
 • De puntschatting van de actualisering van de waardering bedraagt € 4.548 miljoen en € 30,38 per aandeel op basis van het aantal uitstaande aandelen.

Op verzoek van de aandeelhouders heeft in 2017 een onafhankelijk extern adviseur in opdracht van Enexis Groep en de Aandeelhouderscommissie een nieuwe onafhankelijke waarderingsopinie met peildatum 1/1/2017 voor Enexis Holding N.V. afgegeven. Dit betreft de waarde in het economisch verkeer op basis van een stand-alone en going concern situatie. De waardering wordt elk jaar rond 1 juli door Enexis Groep geactualiseerd en aan het begin van elke nieuwe reguleringsperiode voorzien van een nieuwe, onafhankelijke waarderingsopinie van een externe adviseur.