Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft drie taken: toezicht houden, advies geven en optreden als werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, in het bijzonder als het gaat om de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de interne systemen voor risicobeheersing en controle en de financiële verslaggeving.

Leden van de RvC hebben zitting in twee permanente commissies: een Auditcommissie en een gecombineerde Remuneratie- en Selectiecommissie. Leden ontvangen een honorarium, vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Gegevens over de bezoldiging van de Raad van Commissarissen zijn vermeld in het jaarverslag.

De heer J. Nijhuis

Jos Nijhuis (1957) is voorzitter van de raad van commissarissen en lid van de remuneratie- en selectiecommissie. Jos is benoemd als commissaris in 2022 en aftredend in 2026.

Achtergrond
Jos maakte in 2008 de overstap naar Schiphol Group waar hij van 2009 tot 2018 werkzaam was als president-directeur. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van PricewaterhouseCoopers.

Nevenfuncties
Hij is tevens president-commissaris bij Bouwinvest Real Estate Investors en commissaris bij Vision-Boxin Portugal. Daarnaast is hij actief in een aantal nevenfuncties, waaronder lid van de raad van advies van Interstellar.

Mevrouw J.C.H.G. Arts

Anita Arts (1959) is lid van de raad van commissarissen en tevens voorzitter van de remuneratie- en selectiecommissie. Anita is benoemd als commissaris in 2019, herbenoemd in 2023 en aftredend in 2027.

Achtergrond
Anita heeft twintig jaar advies- en managementfuncties vervuld in de spoorsector, haar laatste functie daarin was lid van de raad van bestuur van ProRail. In 2009 is zij bestuurder van het OLVG in Amsterdam geworden en in 2012 van het Flevoziekenhuis in Almere, vanaf begin 2013 tot medio 2022 als voorzitter raad van bestuur.

Nevenfuncties
Sinds 2024 is Anita voorzitter van de raad van toezicht van RAV, de regionale ambulancevoorziening Haaglanden. Daarnaast is zij sinds 2011 lid van de raad van advies van SEO, economisch onderzoek. Vanaf begin 2019 tot medio 2022 was zij lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Van 2011-2019 was zij tevens toezichthouder bij de NOS en bij het ROC van Amsterdam-FlevoIand.

De heer J.F.M. van Dijk

Joost van Dijk (1961) is vicevoorzitter van de raad van commissarissen en tevens lid van de auditcommissie. Joost is benoemd als commissaris in 2016, herbenoemd in 2020 en aftredend in 2024.

Achtergrond
Joost is verder actief als adviseur en coach van bestuurders van ondernemingen en begeleidt hen bij het doorvoeren van strategische transities. Ook is hij verbonden aan T SM Business School. Eerder was hij werkzaam als CEO van EON Benelux en COO Steam bij EON Generation. Hiervoor was Joost werkzaam in verschillende managementfuncties binnen Shell.

Nevenfuncties
Joost is sinds 2023 actief als commissaris bij Havenbedrijf Moerdijk.

Mevrouw W. J. Mansveld

Wilma Mansveld (1962) is lid van de raad van commissarissen en tevens lid van de auditcommissie. Wilma is benoemd als commissaris in 2023 en aftredend in 2028.

Achtergrond
Tussen 2003 en 2012 bekleedde zij verschillende functies in de provincie Groningen, waaronder gedeputeerde voor energie. Van 2012 tot en met 2015 was zij staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in het kabinet-Rutte ll. In 2017 maakte ze de overstap naar de Veiligheidsregio Groningen, waar ze op dit moment directeur is.

Nevenfuncties
Wilma is tevens commissaris bij Groningen Airport Eelde en voorzitter van de raad van commissarissen van WoonFriesland.

Mevrouw E.A. de Groot

Els de Groot (1965) is lid van de raad van commissarissen. Els is benoemd als commissaris in 2024 en aftredend in 2028.

Achtergrond
Sinds 1 april 2024 is Els Financieel Directeur ad interim bij GVB in Amsterdam. Van 2019 tot 2023 was zij werkzaam als Chief Risk Officer (CRO) en lid van de directie van Rabobank, waarbij haar focus lag op de Nederlandse markt en de mondiale voedsel- en energietransitie. Daarvoor was ze CFO van Royal Schiphol Group en CRO en CFO (a.i.) bij Van Lanschot Bankiers.

Nevenfuncties
Els is gastdeskundige bij de Adviesraad Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie (AMVI), die de Minister van Economische Zaken en Klimaat adviseert over op maat gemaakte afspraken met 20 grote industriële vervuilers in Nederland. Daarnaast is ze lid van de Adviesraad voor het Agentschap van de Generale Thesaurie.