Raad van bestuur

Raad van bestuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Enexis Holding N.V. De Raad van Bestuur stelt de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap vast, definieert de strategie die nodig is voor het realiseren van die doelstellingen en benoemt de randvoorwaarden die bij de strategie gelden.

De Raad van Bestuur opereert onder toezicht van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en binnen de statutaire bepalingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s en de financiering van de onderneming. Samen met de Raad van Commissarissen is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de Corporate Governancestructuur van Enexis Holding N.V. en de naleving van de Corporate Governance Code.

Enexis_Evert_Ten_Boer.jpg

Evert den Boer - Voorzitter Raad van Bestuur / CEO

Evert den Boer (1969) is CEO. Hij heeft ruime ervaring in de energiewereld waar hij diverse directie- en managementfuncties bekleedde bij onder andere Ørsted en Vattenfall. Zijn laatste functie was CEO van Greenchoice, een functie die hij vanaf 2015 vervulde. Namens Enexis zal Evert lid worden van de ledenraad van Netbeheer Nederland.

maarten_blacquere.jpg

Maarten Blacquière - Lid Raad van Bestuur / CFO

Maarten Blacquière (1967) is sinds 1 januari 2013 Chief Financial Officer (CFO) van Enexis Groep. Maarten heeft diverse financiële en operationele functies bekleed binnen de energiewereld, eerst bij ExxonMobil en van 2005 tot en met 2012 als Chief Financial Officer bij GasTerra. Maarten is tevens lid van de Raad van Commissarissen van Energie Data Services Nederland B.V., lid van het bestuur van de Vereniging Nederlandse EnergieDataUitwisseling (NEDU) en lid van de Raad van Commissarissen van Ultra-Centrifuge Nederland N.V.

Rutger van der Leeuw.jpg

Rutger van der Leeuw - Lid Raad van Bestuur / COO

Rutger van der Leeuw (1976) is Chief Operating Officer (COO). In deze rol is hij verantwoordelijk voor het totale operationele proces bij Enexis. Voordat Rutger in 2016 Directeur Infra bij Enexis Netbeheer werd, bekleedde hij de functies van Directeur Klant & Markt en Manager Inkoop. Eerder was hij werkzaam in diverse managementposities bij KPN. Rutger is tevens bestuurslid van InstallQ (tot 1-1-2019 genaamd Sterkin), het kwaliteitsinstituut voor de installatiebranche.

Enexis_Jeroen_Sanders_1148.jpg (1)

Jeroen Sanders - Lid Raad van Bestuur / CTO 

Jeroen Sanders (1973) is Chief Transition Officer (CTO). In deze rol richt hij zich volledig op het energiesysteem van de toekomst en de rol van digitalisering en data hierin. Jeroen bekleedde diverse management- en directiefuncties binnen Enexis Groep waaronder de functie van Directeur ICT vanaf 2017. Daarvoor was hij actief als Algemeen directeur van Endinet, Manager Duurzaam bij Fudura en in verschillende managementposities bij Edon en Essent.