Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van Enexis Holding N.V. De Raad van Bestuur stelt de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap vast, definieert de strategie die nodig is voor het realiseren van die doelstellingen en benoemt de randvoorwaarden die bij de strategie gelden.

De Raad van Bestuur opereert onder toezicht van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en binnen de statutaire bepalingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s en de financiering van de onderneming. Samen met de Raad van Commissarissen is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de Corporate Governancestructuur van Enexis Holding N.V. en de naleving van de Corporate Governance Code.

Rutger van der Leeuw - Voorzitter Raad van Bestuur / CEO

Rutger van der Leeuw (1976) is chief executive officer (ceo). Eerder bekleedde hij de functies van chief operating officer, directeur infra, directeur klant & markt en manager inkoop. Eerder was hij werkzaam in diverse managementposities bij KPN.

Mariëlle Vogt - Lid Raad van Bestuur / CFO

Mariëlle Vogt (1965) is chief financial officer (cfo). Mariëlle startte in 2017 bij Enexis Groep als directeur financiën. Daarvoor bekleedde zij de positie van financieel directeur bij de TU Delft. Eerder werkte Mariëlle geruime tijd voor KPN op diverse financiële management posities. Naast haar functie als cfo bij Enexis Groep is Mariëlle ook voorzitter van de audit committee en lid van de raad van advies van de Sociale Verzekeringsbank.

Jeroen Sanders - Lid Raad van Bestuur / CTO 

Jeroen Sanders (1973) is chief transition officer (cto). In deze rol richt hij zich op het samen met stakeholders vormgeven en bouwen van het energiesysteem van de toekomst met speciale aandacht voor asset management, innovatie & digitalisering en marktfacilitering. Jeroen bekleedde diverse management- en directiefuncties binnen Enexis Groep, waaronder de functie van directeur ICT. Daarvoor was hij actief als algemeen directeur van Endinet, manager duurzaam bij Fudura en in verschillende managementposities bij Edon en Essent.

Han Slootweg - Lid Raad van Bestuur / COO

Han Slootweg (1976) is chief operations officier (coo). Han Slootweg begon zijn loopbaan als Senior Netstrateeg bij Essent, na zijn promotie aan de TU Delft. Sinds de vorming van Enexis in 2008 is hij werkzaam voor Enexis, waar hij verschillende functies heeft vervuld. De laatste 7 jaar was Slootweg als Directeur Assetmanagement verantwoordelijk voor de uitbreidings- en instandhoudingsstrategie van de gas- en elektriciteitsnetten van Enexis. Daarnaast is Slootweg deeltijdhoogleraar Smart Grids bij de Faculteit Electrical Engineering van de TU Eindhoven.