Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft drie taken: toezicht houden, advies geven en optreden als werkgever van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, in het bijzonder als het gaat om de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, de interne systemen voor risicobeheersing en controle en de financiële verslaggeving.

Leden van de RvC hebben zitting in twee permanente commissies: een Auditcommissie en een gecombineerde Remuneratie- en Selectiecommissie. Leden ontvangen een honorarium, vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Gegevens over de bezoldiging van de Raad van Commissarissen zijn vermeld in het jaarverslag.

Jos_Nijhuis

De heer J. Nijhuis

De heer Nijhuis (1957) is voorzitter van de raad van commissarissen en lid van de Remuneratie- & Selectiecommissie.

De heer Nijhuis maakte in 2008 de overstap naar Schiphol Group waar hij van 2009 tot 2018 werkzaam was als president-directeur. Daarvoor was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van PricewaterhouseCoopers. De heer Nijhuis is tevens president commissaris bij Bouwinvest Real Estate Investors en commissaris bij Vision-Boxin Portugal. Daarnaast is hij actief in een aantal nevenfuncties, waaronder commissaris bij Hotel Okura en lid van de raad van advies van Interstellar. De heer Nijhuis is in 2022 benoemd als commissaris en aftredend in 2026. Hij is dan herbenoembaar voor een termijn van vier jaar. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit.

Arts.JPG

Mevrouw J.C.H.G. Arts

Mevrouw Arts (1959) is lid van de raad van commissarissen en tevens lid van de Auditcommissie.

Mevrouw Arts heeft 20 jaar advies- en managementfuncties vervuld in de spoorsector, haar laatste functie daarin was lid van de raad van bestuur van ProRail. In 2009 is zij bestuurder van het OLVG in Amsterdam geworden en in 2012 van het Flevoziekenhuis in Almere, vanaf begin 2013 tot medio 2022 als voorzitter raad van bestuur. Sinds begin 2019 tot medio 2022 was zij - als nevenfunctie - lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Van 2011-2019 was zij tevens toezichthouder bij de NOS en bij het ROC van Amsterdam-Flevoland. Mevrouw Arts heeft de Nederlandse nationaliteit, is benoemd als commissaris in 2019 en aftredend in 2023. Zij is dan herbenoembaar voor een termijn van 4 jaar.

van_Dijk.jpg

De heer J.F.M. van Dijk

De heer Van Dijk (1961) is vice-voorzitter van de raad van commissarissen en tevens lid van de Auditcommissie.

De heer Van Dijk is verder actief als adviseur en coach van bestuurders van ondernemingen en begeleidt hen in het doorvoeren van strategische transities. Ook is hij verbonden aan TSM Business School. Eerder was de heer Van Dijk werkzaam als ceo van EON Benelux en coo Steam bij EON Generation. Hiervoor was de heer Van Dijk werkzaam in verschillende managementfuncties binnen Shell. Hij heeft de Nederlandse nationaliteit. De heer Van Dijk is herbenoemd als commissaris in 2020 en aftredend in 2024.

Velthuis.jpg

Mevrouw C.M. Velthuis

Mevrouw Velthuis (1974) is lid van de raad van commissarissen en tevens voorzitter van de Auditcommissie.

Mevrouw Velthuis is sinds 2022 werkzaam als cfo Vodafone Duitsland. Hiervoor was zij cfo van het Europese Cluster bij Vodafone Group in Londen en cfo bij Vodafone Nederland. Voor de overstap naar Vodafone was mevrouw Veldhuis cfo van V&D en vervulde ze verschillende managementfuncties bij onder meer KPN en PricewaterhouseCoopers. Zij heeft de Nederlandse nationaliteit. Mevrouw Velthuis is herbenoemd als commissaris in 2020 en aftredend in 2024.