Veilig werken is één van de topprioriteiten binnen Enexis Groep. Veiligheid staat voorop in alles wat we doen. Dat zijn we niet alleen verplicht aan onszelf, maar ook aan onze collega’s en onze klanten. Daarom zetten wij zwaar in op het verhogen van die veiligheid. Dat betekent alert blijven op ons veiligheidsbewustzijn en elkaar aanspreken op onveilig gedrag.

Dit vraagt inzet van ons om bewustwording te creëren. Maar ook inzet van u als onze aannemers en onderaannemers, om incidenten en ongevallen met ons te delen. Onze hulpmiddelen helpen daar bij.

Voorschriften & procedures

De afspraken tussen onze aannemers en Enexis Netbeheer (onderdeel van Enexis Groep) zijn vastgelegd in contracten. Contracten en alle verdere documenten die voor u als aannemer van belang zijn zijn beschikbaar op ons extranet.

Exameninstelling

De Enexis HSE Exameninstelling neemt examens af voor alle BEI, VIAG en BIOgas certificaten. Daarnaast worden ook examens m.b.t. Waterstof-installaties afgenomen.

Deze examens zijn van groot belang voor de veiligheid van personen die werkzaamheden aan, met of in de nabijheid van elektrotechnische- en gastechnische infrastructuren verrichten. Nadat de kandidaat is geslaagd wordt een certificaat afgegeven dat drie jaar geldig is.

Deelname aan deze examens is mogelijk voor bedrijven, ZZP-ers, particulieren, netbeheerders en opleidingsinstituten, ongeacht of men samenwerkt met Enexis. Examens op alle domeinen zijn mogelijk: BEI LS, BEI LS TRP, BEI BHS MS, BEI BHS TRP, VIAG, BIOgas en Waterstof. Daarvoor worden niet alleen op de eigen locaties, maar ook op andere locaties en schakelstations examens afgenomen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen. Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling HSE.