Terug naar overzicht

‘Met energiehubs bereiden we ons voor op de toekomst’

22 okt. 2020

In de interviewserie 'Acht lessen uit de RES'en', gaan we met experts uit de energieregio's in ons verzorgingsgebied in gesprek over de uitdagingen binnen de Regionale Energiestrategie (RES). Hieronder: lessen uit de REKS-regio Hart van Brabant met Paul van Dijk en Christina Hoes. 

Binnen de Regionale Klimaat- en Energiestrategie (REKS) in Hart van Brabant, een samenwerkingsverband van negen gemeenten in Noord-Brabant, brengen we afspraken uit het Klimaatakkoord in praktijk. De CO2-uitstoot moet omlaag en dus onderzoeken we de mogelijkheden van duurzame energie. Maar waar windenergie, zonne-energie, geothermie, groen gas en waterstof bedoeld zijn om verdere klimaatverandering tegen te gaan, zijn er ook nu al veranderingen zichtbaar die onomkeerbaar zijn.

Naast de omvangrijke energieopgave, moeten we ons in Nederland voorbereiden op een veranderend klimaat met wateroverlast en extreme droogte. De maatregelen voor klimaatadaptatie landen echter in hetzelfde landschap als die voor de energietransitie en dat vraagt om een integrale benadering. Maar hoe pak je dit aan? Voor de energieregio Hart van Brabant vormt dit de kern van de duurzame ambities richting 2030. Met de aanwijzing van zogenoemde energiehubs zetten zij een grote stap in de goede richting. 

REKS in plaats van RES

Dit begon allemaal met het toevoegen van de ‘K’ van klimaat in de energiestrategie voor Hart van Brabant. “Elke regio is uniek, en dat geldt ook voor ons” zegt Paul van Dijk, Strategisch Programma Adviseur Energietransitie bij de Gemeente Tilburg. “We vormen een economische spin-off en zijn met Tilburg en Waalwijk een logistieke hotspot. Daarnaast hebben we veel natura 2000-gebieden (beschermd natuurgebied) en zijn we een Leisure-regio met ‘De Efteling’ als attractiepark nummer één. We hebben al decennialang veel geïnvesteerd in onze omgeving en als je dat zo belangrijk vindt, dan moet je daar ook naar handelen.” De energieregio besloot als enige in Nederland verder te gaan onder de noemer REKS in plaats van RES.

Ook in de conceptplannen van Hart van Brabant is die focus zichtbaar. De regio heeft een ambitie van 1 terawattuur (1 TWh) duurzame energie opwek in 2030. Dit wordt deels gerealiseerd met bestaande initiatieven, maar er moeten ook nog veel nieuwe windmolens en zonnepanelen bijkomen. “Bijzonder is dat we al redelijk goed zicht hebben op waar we die duurzame opwek kunnen realiseren”, legt Paul van Dijk uit. “We hebben daarbij gekeken naar locaties waarbij we zo min mogelijk impact maken op het landschap en klimaatadaptatie kunnen integreren. Landschapsarchitecten en energiespecialisten onderzochten de mogelijkheden voor onze regio wat ertoe heeft geleid, na uiteraard goede en intensieve afstemming binnen de regio, dat we verschillende energiehubs konden aanwijzen." In een energiehub worden verschillende technieken geclusterd.  

Energiehubs

In de REKS Hart van Brabant is gekozen om als één gemeente te acteren, het landschap leidend te laten zijn en de grootschalige opwek zo te plaatsen dat er systeemefficiëntie ontstaat. Dit heeft in Hart van Brabant geleid tot een negental energiehubs waarin ongeveer 40 windmolens komen te staan. “In het streven naar systeemefficiëntie kijken we met de stakeholders in de regio hoe we optimaal gebruik kunnen maken van het bestaande energienetwerk”, zegt Christina Hoes, Strategisch Adviseur Energietranstie bij Enexis Netbeheer in de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant. “Denk hierbij aan slimme combinaties van opwek van bijvoorbeeld zon en wind, opslag, distributie en warmte. Hierdoor zijn er minder netwerkinvesteringen nodig, waardoor we de energietransitie haalbaar en betaalbaar houden.”

Het grote voordeel van de energiehubs is tevens dat grote gebieden onaangetast blijven en oplossingen toekomstgericht zijn. “Energiehub De Spinder is één van de negen hubs. Naast de bestaande vier windmolens zijn er plannen voor nog eens vijf windmolens. Tevens wordt op de vuilstort biogas gewonnen en worden op de hellingen zonnepanelen geplaatst. Door de ligging van de Spinder vlakbij de logistieke centra van Tilburg, ontstaan er in de toekomst ook mogelijkheden voor waterstofopslag. En de waterplas die vlakbij ligt is mogelijk geschikt voor aquathermie”, zegt Paul van Dijk. Christina Hoes vult aan: “Door verschillende technieken te clusteren, maken we naast uitbreiding aan ons net ook optimaal gebruik van het bestaande net en dat is maatschappelijk en ruimtelijk gezien een slimme keuze.”

RES 1.0

Natuurlijk ligt richting de definitieve REKS nog een belangrijke opgave om de energiehubs verder te ontwikkelen en maatschappelijk draagvlak te creëren voor plannen. “Hoe meer planzekerheid, hoe meer we proactief kunnen investeren in de uitbreiding van onze stations, maar ook in het bouwen van nieuwe stations op locaties waar nieuwe zon- en windparken worden ontwikkeld”, legt Christina Hoes uit. “Met de aanwijzing van specifieke energiehubs door de REKS Hart van Brabant, hebben we een uitgelezen kans om samen innovatieve oplossingen te bedenken en toe te passen. En dus ook écht slimme keuzes te maken in de energietransitie. Uiteraard nemen we deze ervaringen uit de regio Hart van Brabant weer mee in andere regio’s en gaan hierover graag het gesprek aan.”

Benieuwd naar de andere interviews over de RES? Bekijk hier het overzicht.