Terug naar overzicht

Snellere netuitbreiding dankzij mobiele e-houses

23 dec. 2021

Energie opwekken en verbruiken gaat anno 2021 een stuk duurzamer dan voorheen. Zo wordt bijvoorbeeld op veel plekken aardgas door elektriciteit vervangen, rijden we steeds vaker elektrisch en wekken we meer duurzame energie op. Deze veranderingen in vraag en aanbod vragen om een flinke aanpassing binnen de benodigde infrastructuur. Al deze elektriciteit moet immers over het net vervoerd worden. Om het groeitempo bij te benen, breiden we het elektriciteitsnet niet alleen snel uit, maar kijken we ook naar andere snel te realiseren oplossingen, zoals de inzet van mobiele e-houses.

Misschien heb je ze wel al eens zien staan; e-houses van Enexis. Dit zijn kant-en-klare mobiele 20 kV middenspanningsstations, opgebouwd in containers. Maar wat doen ze nou eigenlijk? Simpel gezegd: ze vormen een uitbreiding op het bestaande hoogspannings- en middenspanningsnet, hierdoor bieden ze relatief snel meer capaciteit.  

OPRITTEN VERBREDEN voor duurzame opwek

Greetje Bronsema, Strategisch Adviseur Energietransitie bij Enexis Netbeheer, legt uit hoe het werkt. “Ik vergelijk het regionale elektriciteitsnet zoals bij opwek vaak met een autoweg: er is momenteel veel drukte op de autowegen en door drukte op de opritten ontstaan  er wachtrijen voor de aansluiting van zonneparken en windmolens op het elektriciteitsnet. Idealiter zou je de opritten verbreden, door geheel nieuwe stations te bouwen, maar dat kost veel tijd. Met e-houses verbreed je in feite snel de opritten en lost de file sneller op. Dus: een zonnepark dat te weinig netcapaciteit heeft om terug te leveren kan, dankzij een e-house, sneller gebruik maken van de beschikbare infrastructuur, mits die ruimte er daar nog is. In de tussentijd wordt er doorgewerkt aan de structurele verbreding. Dat is nodig om capaciteit te creëren voor het realiseren van duurzame initiatieven zoals bijvoorbeeld zonneparken.”

verduurzaming IN EEMSDELTA

E-houses vormen een relatief snelle oplossing voor een blijvende uitdaging. Iemand die in de praktijk veel met deze uitdaging te maken heeft is Frans Alting. Als directeur Samenwerkende Bedrijven binnen de gemeente Eemsdelta, kent hij de problematiek als geen ander. “We hebben in het bedrijfsleven en industrie als gezamenlijke ambitie om CO2-neutraal te worden. Die ambitie wordt nu in de praktijk gebracht, onder andere door processen te elektrificeren en daarbij gebruik te maken van groene stroom.

Nu lopen we echter tegen de uitdaging aan dat door de enorme groei in grootschalige initiatieven voor duurzame opwek zoals zon- en windparken, er onvoldoende ruimte ontstaat op het energienet.  We zijn daarom regelmatig in gesprek met Enexis, om de mogelijkheden te bespreken. Door gezamenlijk te innoveren en te anticiperen op de veranderingen komen er nieuwe ideeën boven tafel. De e-houses zijn daar een voorbeeld van. Wij hebben er in onze regio nu vier in gebruik, waarmee we vier keer zes maanden doorlooptijd hebben gewonnen en weer dóór kunnen.”

400.000 HUISHOUDENS

Het voordeel van de e-houses is niet alleen de relatieve snelheid aan de productiekant doordat ze als één geheel door de fabrikant aangeleverd worden, maar ook dat ze snel geplaatst kunnen worden. Greetje: “We zijn de eerste regionale netbeheerder die dit op deze manier aanpakt. Na een succesvolle pilot in 2020, waarbij vier e-houses werden geplaatst, zijn we nu snel aan het uitbreiden. Inmiddels zijn er al elf e-houses ingezet, wat heeft geleid tot grofweg één gigawatt (GW) aan extra opgesteld vermogen. Dat is genoeg om meer dan 400.000 huishoudens te kunnen voorzien van duurzame energie. Daarnaast zijn er nu nog drie e-houses in bestelling, we blijven deze oplossing zeker inzetten.”

KENNIS DELEN

Frans waardeert vooral de ontwikkeling van de samenwerking met Enexis in de afgelopen jaren. “Als bij bedrijfsverduurzaming bijvoorbeeld door zon op de bedrijfsdaken, het tempo van de investering wordt bepaald door de drukte op het net, dan is dat nadelig voor een bedrijf. Alleen door vroegtijdig goed samen te werken en heel concreet gezamenlijk te kijken naar slimme oplossingen kun je dat scenario of uitstellen of nog beter, voorkomen. Onze samenwerking is geïntensiveerd: we zoeken elkaar snel op en delen kennis, met het oog op de toekomst. Ik ben er zeker van dat dat vruchten afwerpt.”

Wil je meer weten over de uitbreidingen van het elektriciteitsnet? Gemeenten, provincies en RES-regio's kunnen contact opnemen met de partner energietransitie van Enexis of met onze strategisch adviseurs. Ontwikkelaars kunnen schakelen met de vaste relatiemanager of klantenservice. Onze experts kunnen je van advies voorzien en de mogelijkheden op een rijtje zetten.