Terug naar overzicht

Innovatie Roadmap helpt RES-regio’s samenwerken: ‘Innoveren doe je niet alleen’

8 feb. 2022

De energiewereld ziet er anno 2022 anders uit dan voorheen. Zo wordt bijvoorbeeld op veel plekken aardgas door elektriciteit vervangen, rijden we steeds vaker elektrisch en wekken we meer decentraal in het net duurzame energie op. Deze veranderingen in vraag en aanbod vragen om een flinke aanpassing binnen de benodigde infrastructuur. Al deze elektriciteit moet immers vervoerd worden. Om het groeitempo bij te benen, breiden we het net niet alleen rap uit, maar kijken we met onze partners ook naar innovatieve oplossingen. Samenwerking is daarbij van groot belang. In dit artikel gaan we daar verder op in.

Op verschillende plekken in het land begint het stroomnet te knellen en dat leidt tot nieuwe vraagstukken in de RES-regio’s. Duurzame initiatieven staan in de wachtrij om aan te sluiten op het net. En nieuwe problemen, vragen om nieuwe oplossingen. Het resultaat: veel losse initiatieven, maar nog geen doorbraken in oplossingen daadwerkelijk toegepast te krijgen. Dat kan en moet veel efficiënter, zeggen betrokkenen van de zogeheten Innovatie Roadmap, een initiatief van NP-RES, het ministerie van EZK en Topsector Energie.

MENSEN BIJ ELKAAR BRENGEN

'Wat de energietransitie op dit moment nodig heeft, is kennis en uitvoering combineren om meer slagkracht te krijgen', zegt Lennart Lalieu, innovatiemanager bij Enexis Netbeheer en namens NP-RES betrokken bij de Innovatie Roadmap. 'Innoveren doe je niet alleen. De hele keten moet gaan samenwerken om tot markttoepassingen te komen.'

'Maar het bij elkaar brengen van mensen en kennis delen is niet het enige doel van de Innovatie Roadmap', zegt Maarten de Vries namens Topsector Energie. Volgens hem is het ook de bedoeling om gezamenlijk projecten op te zetten, waar nieuwe lessen uit geleerd kunnen worden. 'Netcongestie is een thema waar iedereen tegenaan loopt en mee bezig is, maar hierdoor raken andere thema’s al snel onderbelicht. Denk bijvoorbeeld aan thema’s als multifunctionele toepassing van zonne-energie en de ontwikkeling van energielandschappen. Die thema’s verdienen ook aandacht en die willen wij met de roadmap oppakken.'

De tekst gaat onder het plaatje verder:

Met de eerste gesprekken tussen RES Regio’s, provincies, gemeenten, netbeheerders, bedrijven en belangenorganisaties is het fundament voor de Innovatie Roadmap gelegd. Hoe de kennisleeromgeving er verder uit komt te zien en in welke vorm, wordt in de komende maanden vormgegeven zegt De Vries. 'We hebben thema’s gekozen waar we op moeten inzetten en we weten van elkaar hoe we werken. We moeten uiteindelijk naar een soort Community of Practice toe waar je koplopers samenbrengt en wil laten leren van elkaar.'

Het energiesysteem van de toekomst raakt niet alleen netbeheerders, provincies of andere partijen. Het is een enorme opgave die vraagt om een brede samenwerking, zeggen zowel Lalieu als De Vries. 'De RES-regio’s kunnen zowel een landingsbaan als een startbaan zijn voor innovaties. We kunnen ze als experimenteerlocatie en als koploper gebruiken om nieuwe dingen te ontwikkelen', zegt De Vries. Lalieu: 'Het zou goed zijn als we kennis gaan bundelen, om ervoor te zorgen dat we gestructureerd met z’n allen aan dit soort vraagstukken gaan werken. Met de beoogde samenwerking tussen regio, rijk en bedrijfsleven kunnen we sneller innovaties opschalen dan met individuele initiatieven.'