Terug naar overzicht

Automatisering kabeltracés als oplossing voor complexe vraagstukken

16 nov. 2021

Energie opwekken en verbruiken gaat anno 2021 een stuk duurzamer dan voorheen. Zo wordt bijvoorbeeld op veel plekken aardgas door elektriciteit vervangen, rijden we steeds vaker elektrisch en wekken we meer duurzame energie op. Deze veranderingen in vraag en aanbod vragen om een flinke aanpassing binnen de benodigde infrastructuur. Al deze elektriciteit moet immers vervoerd worden. Om het groeitempo bij te benen, breiden we het net niet alleen rap uit, maar kijken we met onze partners ook naar innovatieve oplossingen. In dit artikel duiken we dieper in de automatisering van kabeltracés.

Nu we steeds meer duurzame energie opwekken, lopen we tegen nieuwe, praktische uitdagingen aan. Het aantal aanvragen is met ruim 700 in 2018 in drie jaar tijd verzevenvoudigd naar zo’n 5000 aanvragen; de grond komt steeds voller te liggen en tracébepaling wordt steeds complexer. Het werk van engineers neemt toe en zij zijn als schaarse doelgroep binnen Enexis juist een groep die we zo veel mogelijk willen ondersteunen in hun werkzaamheden. De zogeheten routeplanner kabeltracé kan een uitkomst bieden. Door middel van geavanceerde datatechnologie kan deze tool engineers helpen bij het berekenen van de meest efficiënte oplossing. Een eerste pilot met de routeplanner is dit jaar succesvol afgerond.

DE KORTSTE, GOEDKOOPSTE OF SNELSTE ROUTE

Het klinkt vrij simpel: op de routeplanner kabeltracé vult een engineer een begin- en een eindpunt in. De tool zoekt vervolgens naar de weg met de minste weerstand. Appeltje-eitje, zou je denken. Maar voor dit relatief eenvoudige concept, is "een bak aan data" nodig, zegt Lucas van Luijtelaar van Bearingpoint, het advieskantoor dat gespecialiseerd is in technologieoplossingen en betrokken was bij deze pilot. "We hebben een klein gebied, het project Windenergie A16 bij Moerdijk, in allemaal kleine vakjes van een meter bij een meter verdeeld. Aan die vakjes hebben we factoren gehangen die invloed hebben op hoe een tracé gaat lopen. Bijvoorbeeld of het om publieke of private grond gaat, om vervuilde of onvervuilde grond, maar ook of water, bomen of een snelweg het tracé kunnen belemmeren."

Twee Enexis-engineers draaiden mee in de pilot om aan te geven welke variabelen er precies nodig waren. Zo werden er ook kosten toegevoegd, waardoor het systeem ook andere scenario’s kon berekenen, zoals de goedkoopste en de snelste route. Op basis van die verschillende waarden, werd de tool als het ware getraind. Van Luijtelaar: "Na een tijdje hebben we gekeken of de tool ook het pad zou volgen dat de engineers hadden uitgetekend. Voor een heel groot gedeelte deed die dat ook. Toen zagen we: dit is kansrijk."

AUTOMATISERING HEEFT DE TOEKOMST

Ook Rick Poulussen, systeemverantwoordelijke bij Enexis, is enthousiast over de uitkomsten van de pilot. "Het is een hele mooie en gave pilot. De tool heeft nog veel groeipotentieel en kan engineers ook gaan helpen bij complexere vraagstukken als het ontwerpen van volledige netdelen." De vraag is dan ook niet of de tool gaat worden gebruikt, maar wanneer. "We hebben gezien wat de tool kan, maar hij is nog niet af. Hij moet nog echt gemaakt worden en dat kost veel tijd en moeite, maar dit initiatief gaat zeker nog opvolging krijgen."

Het automatiseren van kabeltraces biedt toekomst, daar zijn zowel Luijtelaar en Poulussen het over eens. Tools zoals een routeplanner kabeltracé maken tracébepaling voor engineers een stuk efficiënter, maar op korte termijn is de datakwaliteit en stand van de technologie nog niet ver genoeg gevorderd om direct te gebruiken. "Maar", zegt Poulussen, "vraag het me over een jaar nog eens en ik denk dat we het project wel langzaam aan het opstarten zijn. Het past bij de toekomst, zoals vroeger met landkaarten. Op een gegeven moment kwamen er navigatiesystemen en werd het steeds logischer om die te gebruiken. In dat opzicht zie ik dit project als een soort navigatiesysteem, we moeten toch die kant op."