Overbelasting voorkomen

Op twee locaties (ons eigen 150 KV station in Orthen Den Bosch en op het terrein van De Efteling in Kaatsheuvel) onderzoekt Enexis hoe mobiele batterijen kunnen worden ingezet om overbelasting te voorkomen op netstations.

Wat  is de uitdaging?

Door de schaarste problematiek op het elektriciteitsnetwerk kunnen we als netbeheerder niet voldoen aan de transportvraag van onze klanten. We zijn daarom actief op zoek naar flexibiliteit in ons net, en streven naar oplossingen die kunnen fungeren als een overbrugging tot de geplande netuitbreiding gereed is. Een onderdeel hiervan is congestie management (CM), met dit systeem stemmen we met aangeslotenen vraag en aanbod van elektriciteit af. Helaas is de beschikbaarheid en bereidheid van klanten tot het bieden van flexibiliteit echter zeer beperkt gebleven. Veel klanten vinden het complex en focussen zich liever op hun corebusiness.

Batterijen brengen extra flexibiliteit

Batterijen kunnen een grote rol spelen in het vergroten van flexibiliteit in ons energiesysteem. Elektriciteit kan worden opgeslagen in periodes waar de vraag laag is en deze elektriciteit kan vervolgens weer gevoed worden op het net wanneer de vraag naar stroom groot is. Door het beschikbaar stellen van uw grond voor deze batterijen creëren we samen een veerkrachtig energienet dat de pieken en dalen in de vraag naar elektriciteit kan opvangen. Deze flexibiliteit draagt bij aan een betrouwbare stroomvoorziening en ondersteunt de transitie naar een duurzame toekomst.

Wat onderzoeken we?

We onderzoeken of mobiele batterijen een geschikte oplossing zijn voor congestiemanagement en op welke manier we mobiele batterijen dan kunnen inzetten. Twee mogelijke proposities worden in de winter van 2023/2024 onderzocht en vergeleken:

  • Batterij direct aansluiten op ons station.
  • Batterij aansluiten achter een bestaande aansluiting van een klant.