Bandbreedtemodel+ voor netwerktarieven

Nu betalen huishoudens een vast bedrag voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Overstappen op een nieuw tariefmodel kan een te hoge piekbelasting op het net voorkomen. Je betaalt dan meer op momenten dat je het net zwaarder belast. Uitgaand van het Bandbreedtemodel+ bepaal je zelf de bandbreedte waarbinnen je onbeperkt energie kunt gebruiken. Hoe groter die bandbreedte, hoe hoger het tarief dat je betaalt. Enexis Groep onderzoekt samen met andere netbeheerders hoe zo’n nieuw tariefsysteem eruit zou kunnen zien.

Flexibiliteitsdiensten

Wanneer we een toekomstig knelpunt in het net voorzien, bekijken we wat de beste oplossing is: verzwaren of flexibiliteit inzetten. Als we ervoor kiezen om flexibiliteit in te zetten, zoeken we voor dat gebied een marktpartij voor het leveren van flexibiliteitsdiensten. Zo’n partij wordt ook wel een aggregator genoemd. Zo’n aggregator helpt ons om overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen door hun klanten te belonen voor het uitstellen van hun energievraag of -aanbod.

Het contracteren van een aggregator doen we in meerjarige flexibiliteitscontracten via een aanbestedingsprocedure. De prijsstelling van aanbieders van flexdiensten is in belangrijke mate bepalend voor de mate waarin we deze oplossing gaan inzetten.

Congestiemanagement

De transportcapaciteit van het net eerlijk verdelen

In gebieden waar het netwerk de vraag naar of het aanbod van energie niet aankan, is er sprake van congestie. Als deze structureel is starten we een onderzoek naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Dit is een maatregel waarbij aangeslotenen hun afname of productie van elektriciteit tegen een financiële vergoeding aanpassen als overbelasting dreigt te ontstaan. Zo voorkomen we overbelasting binnen het congestiegebied.

Omdat er zo wel onbalans in het net kan ontstaan, kunnen bedrijven buiten het congestiegebied bijdragen door hun afname of productie aan te passen, ook tegen een financiële vergoeding. Op deze manier zorgen bedrijven en netbeheerders samen, tegen lage kosten, voor meer ruimte op het netwerk. Congestiemanagement is een tijdelijke oplossing tot netverzwaring gerealiseerd is en is beschreven in de regelgeving (Netcode Elektriciteit).

Gezamenlijk wijzigingsverzoek Netcode Elektriciteit

Door de huidige beschrijving van deze maatregel in de Netcode Elektriciteit is congestiemanagement momenteel slecht toepasbaar voor regionale netbeheerders. toegepast. Op initiatief van de gezamenlijke Netbeheerders wordt op korte termijn de netcode aangepast om Congestiemanagement ook in regionale distributienetten beter mogelijk te maken.

Het GOPACS-platform

Voor het uitvoeren van congestiemanagement gebruikt Enexis Netbeheer het GOPACS-platform. Klanten kunnen met dit platform aangeven tegen welke prijs ze bereid zijn hun energieverbruik of -productie aan te passen. Klanten buiten het productiegebied kunnen die productie vervolgens overnemen. Producenten en netbeheerders zorgen zo samen voor meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk tegen minimale kosten.

Focus op langetermijncontracten

Voor het effectief inzetten van dit instrument is een hoge leveringszekerheid van regelvermogen een voorwaarde. Daarom zetten we in eerste instantie in op het afsluiten van langetermijncontracten. Dat biedt zekerheid voor zowel de netbeheerder, als de aanbieder die zorgt voor flexibiliteit. Op termijn zouden we op basis van dagelijkse biedingen flexibiliteit in de markt kunnen kopen, wanneer zich dit in de praktijk heeft bewezen.