mei 2017

Op 8 maart ondertekende onder andere Enexis Groep de Green Deal ‘Aardgasloze wijken’. Een deal waar een grote uitdaging aan vastzit. Dat we de gaskraan niet zomaar kunnen dichtdraaien werd duidelijk in het interview met Jan Peters, ambassadeur Energietransitie bij Enexis Groep. Dat de eerste concrete stappen toch gezet worden, bewijst een flat in Breda.

Flat Moerwijkzicht

Eind 2017 schakelen de bewoners van de flat Moerwijkzicht volledig van aardgas af. Deze flat was al wel aangesloten op stadsverwarming, maar het koken gebeurt nu nog met gas. De omschakeling van een gas- naar een warmtenet is onderdeel van een groter onderhoudsplan van de woningcorporatie. Vanzelfsprekend waren niet alle bewoners voor dit plan. Niet meer op gas koken is voor sommigen een groot nadeel. Wat de bewoners toch over de streep trok zijn de lagere woonlasten. Er worden namelijk ook veel isolerende maatregelen getroffen, waardoor er straks minder energie verbruikt wordt. Daarnaast krijgen alle bewoners een individuele thermostaat, waardoor ze straks alleen nog betalen voor de warmte die zij zelf gebruiken, wat voor veel bewoners positief is.

"We zijn op zoek naar alternatieven voor aardgas"

Bij het onderhoudsplan van deze flat waren we als netbeheerder nauw betrokken. We vroegen Kees van Daalen, Strategisch Adviseur Energie bij Enexis Groep, welke rol we hierin precies spelen. “Aanvankelijk was de wooncorporatie van plan de flat af te sluiten van het warmtenet van Ennatuurlijk en de woningen te voorzien van een eigen CV-ketel. De kookgas-aansluiting zou dan moeten worden opgewaardeerd, waardoor Enexis Netbeheer de stijgleidingen in de flat zou moeten vernieuwen. Een investering die zich waarschijnlijk niet terugverdiend, omdat in de Energieagenda van ons kabinet is vastgelegd dat het gebruik van aardgas in woningen uiterlijk in 2050 moet stoppen.

"We staan voor een grote, maar mooie uitdaging"

Wij zoeken we actief de dialoog over alternatieven voor aardgas in een specifieke situatie. Een alternatief dat duurzaam is en het beste voor de bewoner, zowel voor nieuwbouw als bestaande woningen. Wat is de beste oplossing voor de bewoners en natuurlijk voor het milieu. Er zijn eigenlijk drie alternatieven voor aardgas als warmtebron: (1) ‘all electric, (2) ’werken met een warmtenet en (3) een hybride oplossing met gas en elektriciteit, waarbij uiteindelijk aardgas vervangen moet worden voor groen gas. 

Overschakelen op een warmtenet is niet in iedere situatie voor de hand liggend. Als er nog geen bestaand warmtenet is, wordt deze optie complexer. ”De opgave waar wij voor staan is dat we op grote schaal met gemeenten en woningcorporaties moeten kijken naar de beste en meest toekomstvaste oplossing per wijk. Eén die voor de bewoners voordelig is en uiteraard goed is voor het milieu. We zien het ook als onze verantwoordelijkheid om mee te denken over de vraag: hoe kunnen we draagvlak creëren voor de alternatieven bij bewoners? Er zijn veel verschillende belangen, die het complex maken.

We staan voor een grote, maar mooie uitdaging. Waarbij het belangrijkste is dat we heel goed samenwerken met allerlei partijen en personen. Gemeentes, woningcorporaties, de overheid en ook met andere netbeheerders.”

Inmiddels is de klus geklaard. Sinds februari 2018 s de flat volledig van gas af.
BN deStem schreef er een artikel over.