Flexibiliteit in de agrarische sector

Flexibiliteit in de agrarische sector

september 2017

In de agrarische sector fluctueert de energievraag sterk. Agrarische bedrijven kiezen er steeds vaker voor om de grote daken van hun stallen te voorzien van zonnepanelen of zelf windenergie op te wekken. Die grootschalige opwekking van energie betekent in de toekomst een uitdaging voor het elektriciteitsnet in het buitengebied. Hier is flexibiliteit in smart-grid-oplossingen van belang. Toch is er in deze sector nog nauwelijks onderzoek naar gedaan. Daar ligt een kans. 

Smart Farmer Grid

Enexis Netbeheer (onderdeel van Enexis Groep) onderzoekt samen met LTO Noord en de Rijksuniversiteit Groningen de vraag: hoe kunnen elektriciteitsvraag en -aanbod in het landelijk-agrarische gebied optimaal op elkaar worden afgestemd, met maximale benutting van het net, maximaal potentieel voor energieneutrale bedrijfsvoering en minimale kosten? In deze pilot genaamd ‘Smart Farmer Grid’ werken we nauw samen met lokale veehouders op het gebied van energiebesparing en de inzet van duurzame energie. 

Flexibiliteit in de netten

Onze focus ligt specifiek op de technische mogelijkheden voor vraag- en aanbodafstemming om te voorkomen dat het net verzwaard moet worden. De pilot is voor Enexis Netbeheer een mooie experimenteerruimte om te onderzoeken hoe we flexibiliteit in de netten kunnen ontwikkelen. En met succes. De biologische melkgeitenhouderij van de familie Alting in Sellingen groeit van 800 naar 1.200 dieren. Via Smart Farmer Grid is hun stroomvoorziening geoptimaliseerd, en wordt een zwaardere, duurdere, aansluiting voorkomen. Zo'n zwaardere aansluiting zou een grote kostenpost zijn voor Enexis Netbeheer en zou de familie Alting duizenden euro's extra kosten.

 

In maart 2019 is de pilot Smart Farmer Grid afgerond. Klik hier om de belangrijkste uitkomsten te lezen.