Erkenningsregelingen

In erkenningsregelingen leggen we vast dat ondernemingen technisch, financieel en organisatorisch gezien in staat zijn werkzaamheden te verrichten aan onze energienetten.

Daarnaast hebben we ook een erkenningsregeling voor de inkoop van zogenaamde Garanties van Oorsprong voor het verduurzamen van onze netverliezen.

Een erkenningsregeling is in feite een doorlopende selectieprocedure, waarbij ondernemingen worden getoetst op een aantal criteria. Wanneer een onderneming hieraan voldoet, mag deze zich ‘erkend’ noemen.

Dit betekent bijvoorbeeld dat aanbestedingen binnen een erkenningsregeling sneller doorlopen kunnen worden, omdat we al weten dat u in de basis geschikt bent de opdracht uit te voeren. De aanbesteding gaat alleen nog maar over de opdracht.

Enexis heeft de onderstaande erkenningsregelingen.

Combi & solo WML/Enexis inzake kabel- en leidingwerken

Ten behoeve van de aanleg van werken nieuwbouw / verleggingen / saneringen distributieleidingen en nieuwbouw / verzwaringen / verleggingen / verwijderingen aansluitingen voor elektriciteit, gas en water, inclusief aanleg van mantelbuizen ten behoeve van kabel- en telecombedrijven. Het werkgebied bevat de provincie Limburg.

Enexis Solo Infra Brabant

Ten behoeve van aanleg van transport- en distributienetten voor elektriciteit en gas, van Enexis Netbeheer B.V.

Sleufloze technieken aanleg

Ten behoeve van aanleg van mantelbuizen, waarbij geen volledige ontgraving van het betreffende kabel- of leidingtracé plaats vindt.

Publieke EV-laadpalen

Ten behoeve van het aansluiten van publieke laadpalen op netten met vaste spanning (LS-net) van Enexis Netbeheer B.V

Openbare verlichting

Ten behoeve van het realiseren en onderhouden van aansluitingen voor openbare verlichting op distributienetten met vaste (LS-net) en geschakelde (OVL-net) spanning van Enexis Netbeheer B.V.

Cold-commissioning diensten EBS

Ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden voor Cold-Commissioning voor het bedrijfsonderdeel Expertise Bedrijfsvoering en Stations (EBS) van Enexis Netbeheer B.V

EBS Bouwkunde

Ten behoeve van het realiseren van bouwkundige, constructieve en/of installatietechnische werkzaamheden op locaties van het bedrijfsonderdeel Expertise Bedrijfsvoering en Stations (EBS) van Enexis Netbeheer B.V.

Enpuls BV

Ten behoeve van het ontwerp, aanleg & onderhoud van warmtenet infrastructuur in het verzorgingsgebied van Enpuls B.V.

Montagewerkzaamheden EBS (met categorieën)

Ten behoeve van het uitvoeren van werkzaamheden van Primaire en Secundaire Montagewerkzaamheden voor het bedrijfsonderdeel Expertise Bedrijfsvoering en Stations (EBS) van Enexis Netbeheer B.V

Engineeringdiensten EBS (met categorieën)

Voor het uitvoeren van werkzaamheden voor Engineeringsdiensten voor het bedrijfsonderdeel Expertise Bedrijfsvoering en Stations (EBS) van Enexis Netbeheer B.V

Garanties van Oorsprong (GvO)

Ten behoeve van inkoop van zogenaamde Garanties van Oorsprong voor het verduurzamen van onze netverliezen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze erkenningsregelingen, of bent u benieuwd of uw bedrijf in aanmerking komt voor erkenning? Nadere informatie kunt u via de links bij bovengenoemde erkenningsregelingen vinden op de TenderNed-site.