Terug naar overzicht

Slimme inzet van groen gas beperkt de kosten van de energietransitie

2 nov. 2021

Wat wordt de toepassing van groengas in de energietransitie? Dat staat centraal in een nieuwe casestudie die toepassingen van groen gas in gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit vergelijkt. De maatschappelijke waarde van deze duurzame energiedrager blijkt in deze studie het grootst in de gebouwde omgeving. Daarbij is het belangrijk om in te zetten op het stimuleren van de productie van groen gas.

De vooralsnog beperkte beschikbaarheid van groen gas dwingt tot goed nadenken over de inzet ervan. Het onderzoek is in opdracht van Enexis Groep, in samenwerking met Netbeheer Nederland, uitgevoerd door onderzoekers van CE Delft.

De studie zet drie casussen naast elkaar: toepassing van groen gas in een binnenstad met 25.000 lastig te isoleren oude woningen, in een industriële boiler met een thermisch vermogen van 20 megawatt, en als brandstof (groen gas omgezet in bio-LNG) voor een groot zeecontainerschip. Dit zijn op zichzelf kansrijke opties, stelt manager transitie duurzame gassen Marieke van Amstel van Enexis Groep. ‘Een hr-ketel of hybride warmtepomp op groengas vragen, anders dan bijv. een warmtenet, relatief weinig aanpassingen, die kostbaar en ingrijpend kunnen zijn in oude binnensteden. In de industrie vergen andere groene alternatieven kostbare en ingrijpende wijzigingen aan technologische processen. En terwijl elektrisch wegverkeer na 2030 naar verwachting verder zal groeien, is elektriciteit in de zeescheepvaart door de lange afstanden geen optie.’

 
Groen gas
Groen gas – methaangas uit vergisting van biomassa zoals rioolslib en afvalstoffen – is een cruciaal onderdeel in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem. Het is een hernieuwbare, CO2-neutrale energiedrager met dezelfde eigenschappen als aardgas, waardoor technische aanpassingen aan de bestaande infrastructuur nauwelijks nodig zullen zijn. Tegelijk is groen gas volgens de huidige planning maar beperkt beschikbaar. Er is de ambitie in het klimaatakkoord om in 2030 2 miljard kubieke meter per jaar te produceren. Ter indicatie: dat is 5 procent van het aardgasgebruik op dit moment. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dan ook: stimuleer de productie van groen gas en zet het in waar de maatschappelijke waarde het hoogst is.

 

De studie omvat een uitgebreide analyse van maatschappelijke kosten en emissiereductie van groen gas in de drie casussen en vergelijkt de maatschappelijke waarde met die van een trits alternatieven in 2030. Michiel van Dam, innovator bij Enexis Netbeheer: ‘Deze studie is een verkenning, waarbij blijkt dat groen gas in een (hybride) ketel in de gebouwde omgeving de hoogste waarde heeft van de casussen Het is van belang het verschil in waarde van groen gas mee te gaan nemen bij het maken van beleid.’

Het onderzoek komt op een goed moment: er is volop discussie over de hoge aardgasprijs en verduurzaming van de leefomgeving. Gemeenten komen dit jaar met hun visie op de warmtetransitie. Het is verleidelijk om te kiezen voor groen gas in het bestaande gasnetwerk, zeker in wijken met oudere woningen waar isoleren kostbaar uitpakt. Van Dam: ‘De vraag naar groen gas binnen deze ene case is echter al groter dan de verwachte totale productie. Zet daarom als gemeente en provincie in elk geval vol in op isolatie van alle woningen, dat is altijd een goede eerste stap.’ Van Amstel vult aan: ‘In de warmtetransitie vormt groen gas een mooie oplossing als er echt geen andere alternatieven zijn. Maar ondertussen moeten overheden en bedrijfsleven ook nu actief aan de slag met alle andere duurzame warmte- en energiedragers. Ten slotte blijft stimuleren van de productie van groen gas momenteel het belangrijkste, aangezien groen gas in veel meer cases van waarde is. Met deze verkennende studie geven we inzicht waar het potentieel zit.’

Meer weten over het onderzoek?

Lees het hele onderzoeksrapport of bekijk de infographic.