Terug naar overzicht

Slim laden van elektrische auto’s ontlast elektriciteitsnet met 40%

14 mei 2020

De piekbelasting van het thuis opladen van elektrische auto’s kan met zo’n 40 procent verlaagd worden als gebruikt gemaakt wordt van ‘smart charging’. Dat blijkt uit de pilot ‘Flexibel laden achter de meter’. Hierdoor kunnen er in potentie veel meer elektrische auto’s tegelijkertijd worden opgeladen zonder dat het elektriciteitsnet verzwaard wordt. Het bijzondere is dat EV-rijders hun laadgedrag hier nauwelijks voor hoeven aan te passen.

De pilot is een gezamenlijk initiatief van marktpartij Maxem, Enexis Netbeheer, Enpuls en ElaadNL. Het doel van de proef was om de laadsnelheid van elektrische auto’s aan te passen aan de actuele belasting van het elektriciteitsnet – zonder dat de eindgebruiker hier veel van zou merken.

Het unieke van de pilot is dat voor het eerst is aangetoond dat elektrische auto’s thuis succesvol aangestuurd kunnen worden via een signaal van de netbeheerder – om zo bij te dragen aan het verlagen van de piekbelasting op het net. Dat werkt als volgt: gedurende de pilot gebruikten 138 huishoudens een energiemanagementsysteem (EMS), dat de energiestromen binnen het huis regelt. Dit EMS werd door Enexis Netbeheer gevoed met informatie over de beschikbare netcapaciteit. De laadsnelheid voor elektrische auto’s werd vervolgens aangepast op de capaciteit van het net en de overige netbelasting in de buurt.

piekuren 

Tijdens de piekuren (tussen 17.00 en 21.00 uur ’s avonds) is de stroomvraag in de wijk hoog en is er dus minder capaciteit om alle elektrische voertuigen in de wijk tegelijkertijd op vol vermogen op te laden. Bij slim laden wordt de laadsnelheid dan aanzienlijk verlaagd. Dat is doorgaans geen probleem, want elektrische auto’s zijn meestal de hele avond en nacht aangesloten aan het laadpunt, terwijl ze maar een beperkt aantal uren hoeven te laden. Gebruikers kregen tijdens de pilot een zogeheten flex-knop. Hiermee konden ze de auto alsnog op de normale snelheid laten laden indien dit noodzakelijk was.

Piekbelasting met 40% verlaagd, deelnemers tevreden

De pilot laat zien dat laadsturing via een EMS goed werkt bij thuislaadpunten. In deze proef is gewerkt met een ondergrens van de laadsnelheid van 6 ampère. In deze situatie daalt de piekbelasting al met 40%. In de toekomst zal het aantal ladende auto’s in een wijk nog hoger zijn. Bovendien is het technisch mogelijk om de laadtijd (in zijn geheel) te verschuiven buiten de piekuren. Dan zijn dus nog hogere percentages mogelijk. Annabel van Zante, namens Enpuls projectleider van de proef: “We zijn blij dat door middel van Smart Charging thuis, de piekbelasting op het netwerk aanzienlijk kan worden verlaagd. De technische mogelijkheden nemen in de komende jaren verder toe, waardoor we verwachten dat de afname van de piekbelasting zelfs nóg groter kan worden.”

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat de deelnemers over het algemeen een positieve houding hebben tegenover slim laden: 84% van de deelnemers geeft aan in de toekomst gebruik te willen (blijven) maken van slim laden en 81% raadt andere elektrische rijders aan om hier gebruik van te maken.

Opschalen

Om een oplossing zoals deze uiteindelijk op te schalen, is het van belang dat er een eenduidig communicatieprotocol komt dat íedere netbeheerder kan gebruiken om met élk energiemanagementsysteem te communiceren. Op deze manier kan het slim laden van thuislaadpunten bijdragen aan een stabiel elektriciteitsnet. Bekijk alle onderzoeksresultaten en de samenvatting van het onderzoek hier.