Terug naar overzicht

Netbeheer Nederland en Enexis Netbeheer publiceren kaart voor afnameschaarste

20 dec. 2021

De bestaande capaciteitskaart van Netbeheer Nederland is uitgebreid. Voortaan toont een nieuwe kaart voor afnameschaarste ook in welke gebieden op dit moment geen extra ruimte is voor grootzakelijke afnemers van elektriciteit. Een vergelijkbare kaart voor opwekkers is er al langer.

Dit is voor Enexis Netbeheer aanleiding om ook voor het verzorgingsgebied van Enexis een afnameschaarstekaart te publiceren. Op dit moment kent Enexis geen transportschaarste voor afname – om die reden is deze kaart wit. Mogelijk kampt Enexis Netbeheer vanaf volgend jaar in bepaalde gebieden wel met afnameschaarste. Dat is sterk afhankelijk van marktontwikkelingen – op dit moment is het daarom lastig om daar voorspellingen over te doen.

Wanneer er sprake is van afnameschaarste, dan betekent dat concreet dat er voor grootzakelijke klanten (met een aansluiting groter dan 3*80 Amp) geen extra ruimte is op het net. Een nieuwe aansluiting of een uitbreiding van de bestaande aansluiting is dan tijdelijk niet mogelijk. Voor woningbouw, particulieren en kleinzakelijke afnemers zal deze vorm van schaarste geen gevolgen hebben.

Netuitbreidingen

Enexis probeert afnameschaarste zo lang mogelijk te voorkomen. We investeren meer dan ooit in het uitbreiden van de netcapaciteit, we onderzoeken hoe we de huidige netcapaciteit efficiënter kunnen gebruiken en of we de belasting in een ‘druk’ gebied naar een ander station kunnen omleiden. De vraag naar transportcapaciteit groeit echter sneller dan het tempo waarmee vooral het hoogspanningsnet kan worden uitgebreid.  

Om de uitbreiding van het elektriciteitsnet te versnellen doet Enexis een appèl aan het volgende kabinet om snel een aantal heldere politieke keuzes te maken op het gebied van planning en prioritering van werkzaamheden. Op dit moment ontbreken wettelijke mogelijkheden om projecten met een groot maatschappelijke belang voorrang te geven. Dat vinden we ongewenst en onverstandig.