Terug naar overzicht

Meer ruimte op het elektriciteitsnet door uniek contract tussen papierfabrikant Sappi en Enexis

25 jun. 2024

Papierfabrikant Sappi uit Maastricht en Enexis Netbeheer sluiten een uniek flexibel contract, waarmee Sappi op drukke momenten op het elektriciteitsnet zijn piekbelasting naar beneden brengt. Hiermee helpt de fabriek om overbelasting te voorkomen en ontstaat er ruimte voor nieuwe klanten in het gebied. In totaal stelt Sappi 24 MW aan flexibel vermogen beschikbaar. Dit is met afstand het grootste flexcontract van een industriële klant in Nederland.

Het elektriciteitsnet van Enexis is vrijwel overal vol, waardoor nieuwe grote klanten niet kunnen worden aangesloten. Uitbreiding van het net is noodzakelijk, maar dat duurt lang. In Zuid-Limburg is er pas in 2028 op grote schaal extra netcapaciteit bijgebouwd. Ondertussen werkt Enexis hard aan een efficiënter gebruik van het bestaande net. Bijvoorbeeld door grote klanten te vragen om – voor een financiële vergoeding – hun elektriciteitsverbruik tijdens piekmomenten te verminderen. Sappi is de eerste industriële klant van Enexis die zo’n zogeheten capaciteitsbeperkend contract (cbc) sluit.

Elektrische boilers

Sappi is één van de grootste klanten van Enexis, met een gecontracteerd vermogen van 37 MW. Een aanzienlijk deel is – technisch gezien – relatief eenvoudig flexibel aan te sturen. Sappi heeft een elektrische boiler die niet de hele dag op vol vermogen hoeft te draaien. Van het huidige vermogen gaat Sappi 9 MW flexibel ter beschikking te stellen aan Enexis. Met die capaciteit kan Enexis extra klanten helpen – zowel grote bedrijven als woonhuizen en laadpalen. Ter illustratie: met 9 MW kan Enexis zo’n 2000 all electric nieuwbouwwoningen aansluiten.

Daarnaast staat de fabriek in Maastricht bovenaan de wachtlijst met een aanvraag van nog eens 15 MW – die het nodig heeft voor een tweede e-boiler. Die aanvraag gaat Enexis honoreren, onder de voorwaarde dat die volledige 15 MW eveneens flexibel aan te sturen is.

In totaal sluiten Sappi en Enexis een contract voor 24 MW aan flexibel vermogen. Hierdoor kan Sappi een tweede e-boiler installeren, krijgt Enexis meer lucht op het elektriciteitsnet in Zuid-Limburg, en kunnen er daarnaast extra klanten geholpen worden.

Inspiratie voor maakindustrie

“Een geweldige uitkomst voor alle partijen”, zegt Karin Mathijssen, directeur Grootzakelijk bij Enexis Netbeheer. “In de praktijk blijkt het vaak erg lastig om dit soort contracten af te sluiten met industriële klanten. We begrijpen dat we soms veel vragen van bedrijven, maar dit voorbeeld toont nu aan dat het wel degelijk kán. Er is één stroomnet waar we met z’n allen gebruik van willen maken, ik vind het geweldig dat Sappi meedenkt over een efficiënter gebruik van dat volle net. We hopen dat dit voor inspiratie zorgt bij vergelijkbare maakindustrie.”

“We hebben dit contract gesloten omdat het past binnen onze duurzaamheidsdoelstellingen en het onze betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en de bredere energietransitie benadrukt,” zegt Ferdinand Koster, Mill Director bij Sappi Maastricht. “Door de flexibele inzet van onze energie assets, dragen we bij aan een stabieler en beter gebruik van het elektriciteitsnet en ondersteunen we de verdere economische groei, elektrificatie en decarbonisatie in de regio. Dit is een win-win situatie voor iedereen.”