Terug naar overzicht

Maandelijkse update netcapaciteit - oktober 2023

18 okt. 2023

Dit is een maandelijkse update over capaciteit van het elektriciteitsnet (HS/MS-niveau) in ons verzorgingsgebied. We houden je op deze manier zo goed mogelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In deze update:

  • Nieuwe knelpunten bij TenneT in Groningen en Overijssel
  • Nieuwe knelpunten bij Enexis
  • Vrijgave capaciteit in Drenthe
  • Gevolgen van transportschaarste voor kleinverbruikers


Nieuwe knelpunten bij TenneT in Groningen en Overijssel

TenneT, de netbeheerder van het hoogspanningsnet, laat vandaag weten dat er in grote delen van het hoogspanningsnet in Nederland transportschaarste is voor de afname van elektriciteit. Voor Enexis-gebied blijft de impact redelijk beperkt. TenneT gaat communiceren dat het hoogspanningsnet in Groningen en Overijssel bijna vol zit voor afname.   
 
Concreet betekent dit dat alle stations in Groningen en Overijssel waar nu nog geen schaarste voor afname is, geel kleuren (fase 1) op de schaarstekaart. In Overijssel is op dit moment op veel stations al sprake van transportschaarste (fase 1 of fase 1a – geel of oranje op de kaart). Daar verandert niets. Een aantal gebieden in het noorden van Drenthe wordt gevoed door stations in Groningen. Ook deze gebieden kleuren dus geel.
 
Bij fase 1 kunnen grote klanten kunnen nog steeds een aanvraag voor transportcapaciteit indienen. Nieuwe aanvragen met een capaciteitsvraag groter dan 3x80 ampère krijgen echter een offerte die één maand geldig is in plaats van de gebruikelijke drie maanden. 

Nieuwe knelpunten bij Enexis

Ook Enexis heeft nieuwe congestiegebieden. Het gaat in totaal om tien stations voor afname en één station voor invoeding. Voor de meeste stations hebben de nieuwe meldingen van Enexis geen impact voor onze klanten, omdat TenneT in het betreffende gebied op dit moment al geen transportcapaciteit beschikbaar heeft. De schaarstekaart is daar dus al gekleurd. Dat geldt niet voor de stations in de tabel hieronder. Hier kleurt de kaart door schaarste bij Enexis dus geel of oranje.

Knelpunten in Overijssel

Station

Geplande ingebruikname uitbreiding

Opmerkingen

Enschede Vechtstraat

2028

TenneT staat hier op geel, Enexis gaat naar oranje.

Enschede Wesselbrink

2027

TenneT staat hier op geel, Enexis gaat naar oranje.

Nijverdal

2026

TenneT staat hier op geel, Enexis gaat naar oranje.


Knelpunten in Drenthe

Station

Geplande ingebruikname uitbreiding

Opmerkingen

Beilen

2025

TenneT staat nu op oranje, maar er komt binnenkort mogelijk ruimte vrij. Die ruimte kan niet in Beilen worden vergeven, vanwege schaarste bij Enexis.


ONTWIKKELING WACHTLIJSTEN TRANSPORTCAPACITEIT

Met de wachtlijstkaarten bieden wij meer inzicht in de lengte van de wachtlijsten en het aangevraagde vermogen per HS/MS-station in ons verzorgingsgebied. Bekijk hier de kaarten van Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg.


Vrijgave capaciteit Drenthe

Eerder communiceerde Enexis samen met TenneT dat er in het hoogspanningsnet van TenneT 46 MW aan extra vermogen vrijgemaakt is. Dat is goed nieuws, want hiermee kunnen we grootzakelijke klanten helpen. Vanaf 19 oktober start Enexis met het vrijgeven van deze capaciteit.

Klanten die in aanmerking komen voor deze capaciteit, krijgen van ons bericht. Ook de klanten die helaas langer moeten wachten, krijgen een update. Met de vrijgave van de capaciteit in Drenthe kan een deel van de wachtlijst bediend worden, maar niet iedereen. Bij de verdeling van de vrijkomende capaciteit betrekken we ook de wachtlijst van netbeheerder Rendo.

De netcapaciteit in Drenthe blijft de komende periode schaars. Samen met TenneT werken we hard aan de uitbreiding van het net, waaronder het belangrijke knooppunt bij Zeijerveen. Vanaf 2024 komt er stap voor stap meer capaciteit beschikbaar op het elektriciteitsnet in de regio.


Gevolgen van transportschaarste voor kleinverbruikers

De netbeheerders waarschuwen in een gezamenlijke boodschap dat naast grote bedrijven ook huishoudens mogelijk hinder gaan ondervinden van transportschaarste. Enexis onderschrijft die boodschap.

Op dit moment kan Enexis particulieren en andere kleinverbruikers nog helpen, maar we verwachten helaas dat deze problematiek uiteindelijk ook impact gaat hebben op kleinverbruikers in ons verzorgingsgebied. Waar, wanneer en in welke mate dit het geval gaat zijn, is op dit moment niet in te schatten.