Terug naar overzicht

Installatie Tesla Powerwalls gestart voor pilot Jouw Energie Moment 2.0

8 feb. 2017

In de wijk Meulenspie in Breda heeft Fudura de eerste van in totaal 35 thuisbatterijen geplaatst ten behoeve van de pilot Jouw Energie Moment 2.0 (JEM 2.0). Voor het project wordt gebruik gemaakt van Tesla’s thuisbatterij, de Powerwall. Tijdens deze pilot wordt getest of en hoe flexibele tarieven kunnen bijdragen aan de energietransitie. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een innovatieve energiecomputer. Bewoners kiezen, op basis van de tarieven, zelf het beste moment voor het aanzetten van wasmachine en vaatwasser. De energiecomputer stuurt de warmtepomp en thuisbatterij aan. Hierdoor gebruiken deze elektriciteit op de meest gunstige manier. Dat kan zijn wanneer de stroom goedkoper is door het hoge aanbod, of juist met eigen opgewekte elektriciteit. Enexis krijgt met de proef inzicht hoe de belasting van het net, met een wisselend aanbod van zon- en windenergie, in evenwicht kan blijven. De pilot start in januari 2017 en duurt het gehele jaar.

JEM 2.0 realiseert en test de slimme aansturing van thuisbatterijen die noodzakelijk is om zoveel mogelijk opbrengsten te krijgen uit een thuisbatterij. De thuisbatterijen hebben een capaciteit van 6,4 kWh. Dit is voldoende om de zelfopgewekte zonne-energie op te slaan. De opgeslagen energie kan dan op een ander moment gebruikt worden om de energievraag van het huishouden te leveren. Bij een hoge vraag naar elektriciteit in de wijk, kan de thuisbatterij ontladen worden om aan deze vraag te voldoen. De uitkomsten van de pilot zijn van belang voor een slimme ontwikkeling van het elektriciteitsnet. Slim betekent dat het net de verwachte toekomstige groei en verandering in energievraag en -aanbod op kan vangen met innovaties, zonder het net te hoeven verzwaren.

THUISBATTERIJ

Thuisbatterijen komen steeds meer beschikbaar voor huishoudens; met een thuisbatterij kan een consument zijn afhankelijkheid van stroom uit het elektriciteitsnet verkleinen. Vanuit een puur financieel oogpunt kan geen enkele investering in thuisopslag de concurrentie aan met de salderingsregeling. Binnen deze regeling kan zelfopgewekte zonne-energie tegen een vaste prijs teruggeleverd worden aan het net. Echter, de energiesector denkt al na over andere, flexibele tarieven voor huishoudens en de overheid overweegt om de salderingsregeling aan te passen. Daarmee kan de consument, naast dat deze meer controle krijgt over waar zijn elektriciteit vandaan komt, de thuisbatterij ook sneller terugverdienen.

PARTNERS

In Jouw Energie Moment 2.0 werken de projectpartners aan concrete oplossingen voor de uitdagingen van de energietransitie. De projectpartners zijn netbeheerder Enexis, energiedienstverlener Fudura, aggregator Senfal, technologieontwikkelaar Technolution, gebruikersinteractie expert Shifft en kennisinstituut TNO. De thuisbatterij wordt geleverd met een omvormer van SolarEdge. De installatie van de Tesla Powerwall wordt verzorgd door OpdeZon. JEM 2.0 wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een RVO subsidie uit TKI Switch2Smartgrids. Het toepassen van thuisbatterijen wordt ondersteund met een subsidie uit het RVO iDEEGO programma uit TKI EnerGO.