Terug naar overzicht

Enexis ziet druk op elektriciteitsnet ook in woonwijken toenemen

27 jul. 2023

De trend van langere wachttijden voor grootzakelijke klanten die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen, zette het afgelopen halfjaar door. Het aantal aanvragen is verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal spanningsklachten door tijdelijk afschakelende omvormers van zonnepanelen bij consumenten is bijna drie keer zo groot als in de eerste helft van 2022. Bovendien zagen we in de afgelopen, zonnige maanden op steeds meer plekken in dorpen, wijken en buurten in de lokale laagspanningsnetten overbelasting optreden met meer stroomonderbrekingen als gevolg. Tegelijkertijd gaven we het afgelopen half jaar met € 556 miljoen een ongekend hoog bedrag uit aan de uitbreiding van het elektriciteits- en gasnet. Dit staat in het vandaag gepubliceerde halfjaarbericht van Enexis.

Nederland stapt massaal over op energie uit duurzame bronnen. Die overstap gaat sneller dan het landelijke en regionale elektriciteitsnetwerk aankan. In 2022 leidde dit voor het eerst in ons bestaan tot transportschaarste voor afname van elektriciteit, met als gevolg: een langere wachttijd voor grootzakelijke klanten die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen. In 2023 zette de trend door: het aantal aanvragen is de afgelopen maanden verdrievoudigd. De gevolgen van transportschaarste voor onze klanten zijn groot. Klanten moeten hun plannen uitstellen om zich te vestigen in onze regio’s, hun bedrijf uit te breiden of over te stappen van gas op elektriciteit. We begrijpen dat dit onze klanten frustreert. Frustraties die we trouwens zelf ook voelen: we willen klanten helpen hun ambities te realiseren. Maar een snelle definitieve oplossing is er niet.

Om de transportschaarste te beperken, zetten we alles in het werk om onze capaciteit nog sneller uit te breiden dan we al deden. In de eerste helft van 2023 gaven we hier € 556 miljoen (1e half jaar 2022: € 462 miljoen) aan uit, een gigantisch bedrag. Dat leverde 1.250 megawatt aan extra capaciteit op. Daarnaast hebben we 188 fte aan nieuwe technische medewerkers mogen verwelkomen. Daarmee liggen we goed op koers om onze jaardoelstelling van 361 fte te halen.

Terwijl we aan onze netten werken, konden onze klanten rekenen op een betrouwbaar energienet. De gemiddelde uitvalduur van elektriciteit bedroeg in die periode 11,2 minuten (eerste helft 2022: 7,8 minuten). De toename wordt onder andere veroorzaakt door een aantal grotere incidenten met een relatief lange uitvalduur en door overbelasting van de laagspanningsnetten met meer stroomstoringen als gevolg. De gemiddelde uitvalduur van gas was 104 seconden (eerste helft 2022: 101 seconden).

Ook huishoudens doen actief mee met de verduurzaming en leggen door onder andere het plaatsen van zonnepanelen, warmtepompen en het gebruik van elektrische auto’s een steeds groter beslag op de capaciteit van het stroomnet. De actieve verduurzaming van huishoudens laat zien dat de energietransitie steeds meer vaart krijgt. Wij zien daardoor in ons verzorgingsgebied de druk op het stroomnetwerk in woonwijken fors toenemen.

Overbelasting van transformatoren

We ontvingen bijna 3 keer zo veel klachten van consumenten, zogeheten spanningsklachten, over tijdelijk afschakelende omvormers als in de eerste helft van 2022. Door de enorme hoeveelheid opgewekte elektriciteit die door consumenten wordt teruggeleverd, zagen we op steeds meer plekken in dorpen, wijken en buurten in de lokale laagspanningsnetten overbelasting optreden. De eerste helft van 2023 waren er rond de 500 laagspanningsstoringen door overbelasting van onze transformatoren, de meeste in Groningen en Drenthe. In heel 2022 waren dit er in ons verzorgingsgebied 267. De komende maanden verzwaren we transformatoren op locaties waar vaak overbelasting optreedt op zonnige dagen. Toch zal de structurele oplossing moeten komen uit het grootschalig verzwaren van het elektriciteitsnet.

De verzwaring van ons net vraagt om een andere manier van werken

Om de komende jaren op grote schaal onze laagspanningsnetten in dorpen en steden te verzwaren zijn duidelijke keuzes, creatieve oplossingen en vernieuwde werkwijzen nodig. Mariëlle Vogt, CFO Enexis: “We zijn gestart met een wijkgerichte aanpak voor de grootschalige verzwaring van de laagspanningsnetten. Een proactieve investeringsstrategie waarbij we het laagspanningsnet uitbreiden op die plekken waar we knelpunten zien ontstaan. We breiden deze netten hiermee de komende jaren sneller uit dan ooit. Daarnaast maken we lange termijn afspraken met aannemers, zodat we extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar krijgen. Door op te schuiven in de keten kunnen aannemers de projecten om de netten te verzwaren zo zelfstandig mogelijk realiseren. Dit levert meer slagkracht op voor het uitvoeren van verzwaringsprojecten”.

Onze omzet nam toe, maar de nettowinst daalde

De nettowinst over de eerste helft van 2023 bedraagt € 15 miljoen. Dit is € 74 miljoen minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel onze omzet toenam met € 135 miljoen, stegen de kosten van transportdiensten en van distributieverliezen van elektriciteit en gas met maar liefst € 227 miljoen. Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor de inkoop van energie ter compensatie van elektriciteit en gas die verloren gaan bij distributie. De kosten daarvan lagen flink hoger, vooral als gevolg van de sterke stijging van de energieprijzen.

Om de energietransitie te financieren, hebben wij in juni 2023 een groene obligatielening uitgegeven van € 500 miljoen. Daarmee kunnen we blijven investeren in de uitbreiding en verduurzaming van onze netwerken.

Meer informatie is te lezen in het volledige halfjaarbericht van Enexis.