Terug naar overzicht

Els de Groot benoemd tot lid Raad van Commissarissen Enexis Holding

25 apr. 2024

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Enexis Holding heeft vandaag Els de Groot officieel benoemd als nieuw lid van de Raad van Commissarissen (RvC). De Groot, met een indrukwekkende carrière als Chief Risk Officer bij Rabobank en onder andere Chief Financial Officer bij Van Lanschot Bankiers en Royal Schiphol Group, brengt een schat aan ervaring mee. In haar nieuwe rol van voorzitter van de auditcommissie kan zij haar veelzijdige financiële kennis uitstekend inzetten. Haar expertise is heel relevant voor Enexis gezien de substantiële financiële uitdagingen van de energietransitie.

Jos Nijhuis, voorzitter van de RvC van Enexis: "Met Els de Groot verwelkomen we een zeer ervaren financieel expert in ons team. Haar kennis en ervaring zijn van grote waarde voor onze organisatie en zullen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Enexis. We zien uit naar de samenwerking en de impact die zij zal hebben op onze toekomstige projecten."

Met de toetreding van De Groot bestaat de Raad van Commissarissen nu uit drie vrouwen en twee mannen, een samenstelling die bijdraagt aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid en diversiteit binnen de organisatie.

Els de Groot over haar benoeming:De energietransitie is een cruciale factor in de verduurzaming van Nederland. 2030 en 2050 lijken ver weg, maar de uitbreiding van de energie-infrastructuur vergt van alle betrokkenen enorme inspanningen. Ik kijk er naar uit om vanuit de Raad van Commissarissen van Enexis bij te dragen aan deze urgente en complexe transitie.”

Naast haar nieuwe rol bij Enexis is De Groot actief als gastdeskundige bij de Adviesraad Maatwerkafspraken Verduurzaming Industrie (AMVI), die adviezen geeft aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de ondersteuning van grote industriële bedrijven bij hun verduurzaming. Ze is eveneens Lid van de Adviesraad van het Agentschap van de Generale Thesaurie. Sedert 1 april jongstleden is zij Financieel Directeur ad interim bij GVB in Amsterdam.

Els de Groot is de opvolger van Carmen Velthuis. Velthuis treedt af vanwege de afloop van haar zittingstermijn van acht jaar. Zij was al die tijd voorzitter van de Auditcommissie en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de verkoop van Fudura en het afsprakenkader met het Rijk.

De Raad van Commissarissen van Enexis bestaat nu uit Anita Arts, Joost van Dijk, Els de Groot, Wilma Mansveld en Jos Nijhuis.