LAB038, dé Zwolse Energietransitie Startuplocatie

LAB038 is dé ontmoetings- en werkplek voor innovatieve, startende ondernemers die zich bezig houden met de ontwikkeling van producten en technieken die helpen de energietransitie te versnellen. Professionals, studenten, docenten en bedrijven kunnen van deze inspirerende plek gebruikmaken en elkaar ontmoeten.

Naast een inspireerde ontmoetings- en werkplek biedt Enexis Groep begeleiding en ondersteuning aan de startups door middel van het delen van kennis, testfaciliteiten en haar netwerk van lokale professionals/ onderwijsinstellingen. Uiteraard richten we ons in het bijzonder op energienetwerk gerelateerde oplossingen vanuit bètawetenschappelijk oogpunt.

Met LAB038 willen we verder kijken en de samenwerking aangaan met mensen die ook vanuit andere invalshoeken bij willen dragen.

LAB038 als basis

LAB038 is een sfeervolle en laagdrempelige locatie waar ondernemers zelf, met elkaar én met Enexis Groep en partners werken aan oplossingen voor de energietransitie. Samen zoeken we de juiste ondersteuning die de ondernemers nodig hebben. In sommige gevallen komt die ondersteuning van Enexis Groep en in andere gevallen komt de ondersteuning uit het kennis- en partnernetwerk van Enexis Groep.

Enexis Groep biedt in eerste instantie ondersteuning waar het gaat om technische theoretische (test)vraagstukken. Voor andere vraagstukken, bijvoorbeeld ondernemersvraagstukken , proberen we de ondersteuning samen met jou te zoeken, soms intern en soms extern.

Op 17 januari 2019 hebben we de basis gelegd, het vertrekpunt om LAB038 echt vorm te geven. Samen met ondernemers in LAB038 gaan we de uitdaging aan.  

 

 

LAB038 & verder

De bijdrage van LAB038 aan de versnelling van de energietransitie stopt niet bij het faciliteren van startups. Het werk en onderzoek dat de startups verrichten willen we verrijken door startups en het onderwijs in de regio Zwolle van elkaar te laten profiteren. Door middel van de inzet van stagiaires via Enexis Groep hopen we dit te bereiken.

Op termijn willen we de samenwerking met het onderwijs versterken en door middel van evidence based onderzoek de energietransitie versnellen. Een samenwerkingsconvenant tussen Enexis Groep en de Hogeschool Windesheim is hiervoor inmiddels ondertekend.

LAB038, het pand

LAB038 is gevestigd in een van de panden op het Enexis Groep terrein in Zwolle.
In 2018 is een deel van het pand omgetoverd tot een waardige LAB-locatie. Een open werkomgeving waar communicatie niet gehinderd wordt door muren. Hergebruik van materialen zijn het uitgangspunt geweest. Het resultaat: een open community in een duurzame omgeving met een prettige en toegankelijke werksfeer.

LAB038, Marsweg 5 Zwolle
Gebouw P

We bieden

LAB038 biedt betaalbare werk-/ kantoorruimte inclusief draadloos internet, koffie/thee en meubilair in een omgeving waar veel kennis aanwezig is over energie en energienetwerken. Afhankelijk van je doel of vraagstuk bepalen we welke hulp, kennis of testfaciliteiten je nodig hebt.

We vragen

We vragen je inzet om het gezamenlijke doel te bereiken: het versnellen van de energietransitie. Startups die hun kennis  delen met andere startups, Enexis Groep en partners van Enexis Groep. Dit kan gaan om technische kennis, ervaringen met successen én mislukkingen, maar ook om sociale kennis over ondernemerschap en samenwerking binnen een bedrijf.

Hoe starten we onze samenwerking?

Heb je interesse dan starten we met een verkennend gesprek waarin we helder krijgen wat je wilt bereiken en hoe wij je kunnen helpen. Daarna vind er een selectiegesprek plaats met inhoudelijk experts, waar in ieder geval Enexis Groep en Kennispoort Regio Zwolle bij aanwezig zijn. Na het selectiegesprek vindt er een Go/No Go beslissing van de selectiecommissie plaats.

Heb je interesse, download dan onderstaand formulier en dien je aanvraag in.

Nieuws & events

Ecoplant neemt intrek in LAB038

Op 21 maart is de samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Ecoplant B.V. en Enexis Groep. Ecoplant houdt zich bezig met het ontwikkelen van suntracing power systems. Na IUngo zijn zij de eerste start-up die per 1 april zijn intrek neemt in LAB038 in Zwolle.

Ecoplant

Zwolle benoemt TOP innovatie centra

De gemeente Zwolle heeft vier centra in Zwolle benoemd tot TOP innovatie centra. Enexis Goep waar LAB038 een initiatief van is is er daar één van. De gemeente wil hiermee de samenwerking van R&D van ondernemers, onderwijs en onderzoekinstellingen en startups bevorderen

lees meer

Opening LAB038

Op donderdag 17 januari a.s. wordt LAB038 officieel geopend door René de Heer, wethouder Economie van de gemeente Zwolle. Die dag wordt ook de eerste samenwerkingsovereenkomst tussen LAB038 en de nieuwe partner Kennispoort Regio Zwolle ondertekend. 

Energy café

Donderdag 17 januari a.s. wordt, na de opening van LAB038, het eerste seminar gehouden. Dit seminar, het Energy Café, is de eerste in een reeks en zal dit keer staan in het teken van ‘funding van startups’.

Wie doen mee?

We zijn net gestart en LAB038 wordt al gebruikt. De eerste startups die hun intrek hebben genomen zijn iUngoEcoplant, Zwolse DeelfietsFloating Grocer en Nuts&Co. Daarnaast maakt ook de projectgroep Verduurzaming Berkum gebruik van LAB038. Dit is een interessante club om als startup kennis mee te maken.

Initiatiefnemers & partners

LAB038 is een initiatief van de gemeente Zwolle en Enexis Groep en vindt zijn oorsprong in de Economic Board Regio Zwolle. De gemeente en Enexis Groep zijn als foundig fathers betrokken bij LAB038 om  hun gedeelde strategische doel te bereiken: versnelling van de energietransitie. Kennispoort Regio Zwolle is onze eerste officiele partner.