december 2017

Nederland zit middenin de energietransitie. We zijn samen onderweg naar een duurzame energievoorziening waarin iedereen zelf energiekeuzes maakt. Welke keuze het beste past, is voor iedereen anders.

Omdat de technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, vinden wij een pragmatische oplossing meestal de verstandigste keuze. In bestaande wijken faseren we het gasnetwerk niet uit als er op korte termijn geen andere warmteoplossing beschikbaar is. In plaats daarvan maken we liever de slag naar hybride warmtepompen om de warmtevraag te verduurzamen. Zo kan het gasnet blijven liggen voor het gebruik van groen gas of waterstof gas. En reduceren we de CO2-uitstoot tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

"Verbied CV-ketels"

Om de verkoop van hybride warmtepompen te stimuleren pleit Peter Vermaat, CEO van Enexis Groep, voor een verbod op CV-ketels. “Niet nu, maar ergens in de toekomst. Zo worden huiseigenaren ontmoedigd om een CV-ketel te kopen.” Dat zegt hij in een interview met het Financieel Dagblad naar aanleiding van het FD Energiedebat. In het verleden waren dit soort duurzaamheidsmaatregelen effectief, denk bijvoorbeeld aan het gloeilampverbod uit 2009.

Adviesbureau Berenschot berekende in een onderzoek dat de vraag naar aardgas, door grootschalige inschakeling van deze hybride warmtepompen, zal terugvallen van de huidige 15 miljard kuub tot één miljard kuub in 2035. “De twee megaton reductie van CO2 die de gebouwde omgeving moet halen volgens het regeerakkoord, is dan makkelijk te doen” aldus Vermaat.

All electric of hybride?

Sommigen hebben hun twijfels bij deze hybride aanpak. Ze zijn bang dat Nederland in 2050 niet aardgasloos is. En dat de afspraken van Parijs niet gehaald worden. Als alternatief stellen zij een all electric aanpak voor.

Vermaat zegt in het interview met FD er het volgende over: “Dat zijn ook goede initiatieven, begrijp me niet verkeerd. Alleen: dat duurt veel langer. Het is een veel grotere stap om alles te elektrificeren. Dat vergt vergaande isolatie van de woningen en forse investeringen in elektriciteitsopslag voor een piekbelasting. Die belasting wordt zelden behaald. We zouden dan het netwerk voor miljarden enorm moeten verzwaren. Terwijl we juist die piek in de vraag kunnen opvangen met het gasnet.” Op de vraag of dat CO2-neutraal is antwoord Vermaat aan het FD: “Wel als dit dan groen gas is, en zeker ook met groene stroom.”

Uit hetzelfde onderzoek van Berenschot blijkt dat beide aanpakken leiden tot een volledige reductie van het aardgasverbruik in 2050. Echter brengt de hybride aanpak de volgende voordelen met zich mee:

  • Hybride reduceert het gasverbruik sneller.
  • In de hybride visie wordt in totaal meer CO2 bespaard dan met all electric.
  • De hybride visie heeft de laagste kosten per gereduceerde ton CO2 -besparing.
  • Benodigde investeringen in de woning zijn lager met hybride, en kunnen gefaseerd uitgevoerd worden.
  • De elektrische piekvraag is met hybride veel lager en minder afhankelijk van de isolatie.

Goed om te weten: op dit moment worden de meeste hybride warmtepompen gemaakt met synthetische koudemiddelen (HFK’s). Dit brengt een ongewenst milieueffect met zich mee, we zijn ons daarvan bewust. Echter, omgerekend schatten we in dat het voordeel van hybride warmtepompen vele malen groter is dan het nadeel van koudemiddelen. Daarnaast worden HFK’s in 2020 uitgefaseerd door beleid vanuit de Europese Unie. 

Vermaat concludeert in het interview met FD: “Hybride warmtepompen hoeven geen tussenvorm te zijn. Dit kan ook de eindoplossing worden.”

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werking van hybride warmtepompen of bent u op zoek naar tips?
Op de website van Milieu Centraal vindt u meer informatie.