Drijvende zonnepanelen

Drijvende zonnepanelen

april 2017

Enexis Groep doet mee aan het Nationaal Consortium Zon op Water voor de ontwikkeling van drijvende zonnepanelen. Vanaf april 2017 gaat dit proefproject van start in de Slufter op de Maasvlakte, een baggerdepot van 200 hectare. De netbeheerders (waaronder Enexis Netbeheer) brengen in kaart wat de beste plekken zijn om de zonneparken aan te sluiten op hun energienet.

Henk_Schimmel.png

“Drijvende zonnepanelen op net aansluiten tegen zo laag mogelijke kosten

Henk Schimmel is adviseur Omgevingsmanagement bij Enexis Groep: “We onderzoeken in de pilot Zon op Water waar we een aansluiting kunnen maken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Bij voorkeur dicht in de buurt van de aansluitpunten op ons net, want een te grote afstand is niet rendabel. Bovendien ontstaat hierdoor zo min mogelijk energieverlies en daarmee helpen we de energietransitie”. Schimmel benadrukt dat Zon op Water zoveel mogelijk de bestaande infrastructuur wil gebruiken: “Het liefst willen we straks 2 leveranciers op 1 kabel, door bijvoorbeeld een koppeling te maken tussen wind- en zonne-energie.  Bij toekomstige aanbestedingen voor zonneparken zijn de aansluitkosten in beeld, nu is dat nog niet zo. Ook willen we een concept bedenken dat stabiel is bij storingen”.

Ruimte

Schimmel vervolgt: “Zonneparken hebben  – net als windmolens – veel impact op de ruimte en verstoren het uitzicht. Bovendien moet je landbouwgrond opofferen die eigenlijk is bedoeld voor voedselproductie. Van zonneparken op water, hebben we eigenlijk geen last. Ook hebben de parken een hoger rendement omdat water kouder is. Daarnaast onderzoeken we of we panelen rechtop kunnen zetten, zodat ze van twee kanten energie op kunnen wekken”. Enexis Netbeheer brengt samen met de andere netbeheerders in kaart wat de potentie is van de teruggeleverde zonne-energie. “We kijken wat de impact is op ons net: wat je kunt terugleveren op het bestaande net. De patronen van zonneparken zijn veranderd: eerst lagen deze op het zuiden met een maximale teruglevering aan energie rond 12.00 uur. Nu liggen ze op oostwest zodat er ook  ’s morgens en ’s middags opbrengst is. De verwachting is dat bij toenemende teruglevering van zonne-energie de prijs rond 12.00 uur lager zal zijn”, zo legt Schimmel uit.

De vraag van energie neemt in de namiddag weer toe zodat deze past bij een oostwest opstelling.

Zonneparken in Groningen

Schimmel was namens Enexis Groep vorig jaar in Groningen al betrokken bij Zon op de Kaart. Door de gronden van Rijkswaterstaat, provincie, waterschap, gemeenten én de elektriciteitsnetwerken in één kaart te plaatsen, ontstaat een kansenkaart voor zonneparken. Naast dit initiatief zijn er tijdens de conferentie Ruimte voor Zon acht andere allianties gesloten tussen ondernemers, lokale collectieven, beleidsmakers, initiatiefnemers en vele andere partijen. Zij zijn bezig om de komst van zonneparken in Groningen te onderzoeken en te versnellen.