Aardgasloze wijken komen eraan

Aardgasloze wijken komen eraan

maart 2017

Aardgasloze wijken komen eraan met grote gevolgen voor energienet en huizen.

Op 8 maart ondertekende Enexis Groep samen met 30 gemeenten, 12 provincies en andere netbeheerders een Green Deal, met als doel om woningen op termijn op een andere manier te gaan verwarmen dan met aardgas.

jan_peters.jpg

"De Energietransitie heeft meer impact dan men denkt"

Jan Peters is Ambassadeur Energietransitie bij Enexis Groep. “De energietransitie heeft meer impact dan ‘men’ denkt” stelt hij. “De gevolgen zijn enorm groot voor de mensen. Voordat je aardgasloos bent moet je een alternatief hebben. Je kunt niet van de ene op de ander dag de gaskraan dichtdraaien. De ondertekening van de Green Deal is daarom op dit moment vooral symbolisch, maar het gaat uiteindelijk wel gebeuren. Enexis Groep doet mee aan deze deal omdat wij mede de energietransitie realiseren. We willen daar onze steen aan bijdragen en zelfs de regie nemen bij het zoeken van innovatieve oplossingen. Dat betekent onze nek uitsteken en bijvoorbeeld ook investeren in warmtenetten, om duurzame restwarmte van de industrie te transporteren naar woningen en appartementen.”

Draagvlak

Bij aardgasvrije woningen gaat het in eerste instantie om nieuwbouwwoningen want die kunnen door goede isolatie verwarmd worden met elektrische warmtepompen. Maar ook bestaande huizen worden verbouwd tot meer energiezuinige woningen, zodat ze uiteindelijk zonder fossiele brandstof toch het juiste comfort geven. Peters: “Bewoners moeten zelf veel geld investeren en niet iedereen kan of wil dat. Samen met gemeenten en andere partners zullen we vooral aan draagvlak en acceptatie moeten werken. Het programma Buurkracht van Enpuls (onderdeel van Enexis Groep) laat zien dat we mensen bereiken. Inmiddels doen 187 Buurkracht-wijken mee om samen energie te besparen, vooral met zonnepanelen omdat dat redelijk betaalbaar is en geen grote ingrepen vergt.” Hij benadrukt daarbij: “We zien deze transitie als een maatschappelijke uitdaging op ons vakgebied waaraan wij een bijdrage moeten leveren. Maar ook heeft het veel impact op ons bedrijf als het gasnet straks verdwijnt of een kleinere rol speelt.”

Energiebestemmingsplan

Peters gaat in 2017 samen met medewerkers van verschillende afdelingen zo’n 20 gemeenten helpen bij hun ‘energiebestemmingsplan’ en ziet dat als een “belangrijke structurele stap om de Green Deal invulling te geven”. Hij legt uit: “Belangrijk is te weten: waar werken we de komende decennia samen naartoe? Vanuit het doel energiebesparing en duurzame opwekking, helpen wij gemeenten om per wijk het huidige en toekomstige energieverbruik en de - opwek in kaart te brengen: in die buurt gaan we straks misschien werken met een warmtenet, daar met een ‘all electric’ oplossing en in weer een andere wijk werken we naar een hybride eindsituatie, waarbij uiteindelijk het laatste beetje aardgas vervangen kan worden door biogas. Op dit moment is gemiddeld 15% in een huishouden elektriciteit, de rest is fossiele brandstof, vooral voor ruimteverwarming en vervoer. We willen vanaf nu proberen te voorkomen om in nieuwbouwwijken opnieuw een aardgasleiding te leggen. Slimme elektriciteitsnetten en warmte-oplossingen worden steeds belangrijker. Hier liggen enorme uitdagingen en kansen voor de Enexis Groep.”