De energietransitie versnellen

De energietransitie versnellen

visie op energietransitie

De energiewereld is flink in beweging. Wereldwijd worden afspraken gemaakt over energiebesparing, het terugdringen van broeikasgassen en het remmen van de opwarming van de aarde. We zien dat steeds meer consumenten en bedrijven zelf zonne- of windenergie opwekken. Lokaal wordt duurzaam opgewekte energie opgeslagen en uitgewisseld. Elektrisch vervoer is aan een stevige opmars bezig. En steeds vaker wordt biogas of restwarmte van een fabriek ingezet om woningen te verwarmen.

Het zijn maar een paar voorbeelden van hoe de energievoorziening in Nederland bezig is aan een transitie. In onze netten zien we dat vraag en aanbod van energie steeds meer fluctueren. De transitie vraagt dat we ons netwerk en onze dienstverlening aanpassen om de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden.

visies & standpunten

De gasparadox: kunnen we zonder gas?

De gasparadox: kunnen we zonder gas?

Er zijn volop initiatieven om van aardgas af te gaan. Tegelijkertijd horen we ook geluiden over 'gas als transitiebrandstof'. Gaan we zo snel mogelijk van gas af? Of hebben we een gasnetwerk juist nog hard nodig in de energietransitie? We vroegen Michiel van Dam, DSO architect bij Enexis Groep, naar deze ‘gasparadox’.

Lees meer Label for Lees meer
Zonnepanelen voor iedereen: haalbaar of niet?

Zonnepanelen voor iedereen: haalbaar of niet?

De populariteit van zonnepanelen stijgt. Omdat de prijs van de panelen daalt en er nu gunstige subsidies zijn. Zo heb je de investering er relatief snel uit. Hoewel al op veel Nederlandse daken zonnepanelen liggen, is er nog ruimte voor maar liefst 145 miljoen zonnepanelen. Hoe haalbaar is dat?

Lees meer Label for Lees meer
Warmtetransitie: zet in op wat nu al kan

Warmtetransitie: zet in op wat nu al kan

Gemeenten hebben nauwelijks instrumenten om bewoners te bewegen op (stads)warmte over te gaan, staat er te lezen in het rapport ‘Handelingsperspectief van de gemeente’ van het Planbureau voor de Leefomgeving. Daarmee lijkt de energietransitie voor de gebouwde omgeving ver weg. 

lees meer Label for lees meer
Van een gasnet naar een warmtenet

Van een gasnet naar een warmtenet

Het is inmiddels wel duidelijk dat we de gaskraan niet zomaar kunnen dichtdraaien. Dat de eerste concrete stappen toch gezet worden, bewijst een flat in Breda.

Lees meer Label for Lees meer
Drijvende zonnepanelen op het net

Drijvende zonnepanelen op het net

We willen de komst van duurzame initiatieven versnellen. En ervoor zorgen dat we een aansluiting kunnen maken tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Dit doen we bijvoorbeeld met de pilot Zon op Water.

lees meer Label for lees meer
Prioriteit aan flexibiliteit

Prioriteit aan flexibiliteit

Energiekeuzes van bedrijven en consumenten worden steeds belangrijker voor het energiesysteem. Deze veranderingen in vraag en aanbod leiden uiteindelijk tot grotere energiepieken en mogelijk een lokaal gebrek aan netcapaciteit. Flexibiliteit is daarom voor alle spelers in de energieketen belangrijk.

Position paper Label for Position paper
Aardgasloze wijken komen eraan

Aardgasloze wijken komen eraan

Aardgasloze wijken komen eraan met grote gevolgen voor energienet en huizen. Op 8 maart ondertekende Enexis Groep samen met 30 gemeenten, 12 provincies en andere netbeheerders een Green Deal, met als doel om woningen op termijn op een andere manier te gaan verwarmen dan met aardgas.

lees meer Label for lees meer
Een huis van nu

Een huis van nu

Veel Nederlanders willen verduurzamen en energie besparen. En daar willen wij hen graag bij helpen. We maken onze energienetten slimmer en willen consumenten inspireren om zelf ook anders om te gaan met energie. Benieuwd wat dit in de praktijk betekent?

Enexis Huizen Label for Enexis Huizen
All-electric woonwijk

All-electric woonwijk

In een volledig duurzame woonwijk waarbij lokaal relatief veel energie opgewekt wordt en relatief weinig energie nodig is voor ruimteverwarming, kan voor de uitwisseling van energie enkel een elektriciteitsnetwerk volstaan.

Position paper Label for Position paper