Gemeente Sittard-Geleen over verandervermogen organisatie

"Onze gemeente heeft ambitieuze plannen voor verduurzaming van gas en elektriciteit. Misschien té ambitieus. We hebben onze doelen voor 2020 moeten bijstellen naar 2024. Diverse projecten zijn in gang gezet, echter de opstartfase kost meer tijd dan gehoopt. Ook het maatschappelijk draagvlak is soms nog lastig.

.icon--quote

Zorg ervoor dat het niet blijft bij goede intenties

Ruud Guyt, Wethouder Gemeente Sittard-Geleen
Ruud_Guyt_verandervermogen-organisatie.jpg

Samen met Enexis Groep hebben we in 2017 ons energievraagstuk in de gebouwde omgeving in kaart gebracht en de gevolgen die dat heeft voor de fysieke (infra)structuren. Dat heeft geholpen: voortaan willen we vooral inzetten op de meest effectieve maatregelen of projecten. Het lijkt mij voor de netbeheerder overigens een hele klus om alle gemeenten te adviseren. Een netbeheerder weet niet wat de ‘mental map’ is van de verschillende gemeenten. Zo gelooft Sittard-Geleen in warmtenetten, vanwege het feit dat die tot de categorie proven technology behoren. Maar ook omdat een warmtenet, zoals voorzien in onze gemeente, een substantiële bijdrage levert aan de CO2-opgave. Daarom ontwikkelen we Het Groene Net, een duurzaam warmtenet dat alleen al voor onze gemeente goed is voor 12.000 huishoudens equivalenten. Samen met grootschalige zonne-energieprojecten kunnen we hiermee van het gas loskomen.

Van Enexis Groep verwachten wij nu dat zij reguliere middelen voor de gasinfrastructuur in Sittard- Geleen gaan inzetten voor realisatie van duurzame alternatieven. Zorg ervoor dat het niet blijft bij goede intenties. Ook hier geldt dat het belangrijk is wat je met elkaar bespreekt. Maar het is nog belangrijker wat je kan laten zien in de praktijk."