Rijkswaterstaat over veiligheid

"Nederland ligt voor een groot deel onder de waterspiegel. En dat brengt risico’s met zich mee. Maar door continu vooruit te kijken, blijft Nederland de veiligste delta ter wereld. Rijkswaterstaat investeert in het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van Nederland. Om voorbereid te zijn op calamiteiten zijn we volop betrokken bij oefeningen.

.icon--quote

We moeten elkaar juist in noodsituaties weten te vinden

Carla Sengers, Adviseur Crisismanagement - Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
Carla_Sengers_veiligheid.jpg

In 2017 deden wij – net als Enexis Groep – mee aan de oefening ‘Als de dijk doorbreekt...’ van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Iedereen had zijn eigen taak: hulpdiensten, Rijkswaterstaat, waterschappen, netbeheerders. Voorafgaand maakten de deelnemende organisaties een gezamenlijke impactanalyse en stelden we een actieplan op. Bij deze oefening meldde Rijkswaterstaat een verwachte hoge waterstand en vervolgens kwam iedereen in actie om maatregelen te nemen. Enexis Groep beoordeelde de impact op het elektriciteits- en gasnet en sloot het gas af om incidenten te voorkomen.

Om ons land veilig te houden, hebben Rijkswaterstaat en Enexis Groep elkaar hard nodig. We moeten elkaar juist in een noodsituatie goed weten te vinden. Bij calamiteiten, zoals hoge waterstanden in de rivieren of door een storm, gaat dat al goed. Maar er zijn ook crisissituaties waar we minder ervaring mee hebben. Denk aan cybercriminaliteit of terrorisme. Juist door samen te oefenen weten we elkaar ook te vinden bij een onverwachte gebeurtenis."