Ministerie van EZK over toegankelijke energievoorziening

"Wie er geniet van groene stroom heeft doorgaans geen windmolen in de tuin. Dat klinkt misschien niet als een probleem, maar een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten is een belangrijk aspect in de energietransitie. Nederland staat voor een gigantische opgave. Om de klimaatdoelen op tijd voor elkaar te krijgen, zijn Chinese bouwsnelheden nodig. En de acceptatie van veranderingen gaat harder als je mensen betrekt bij het probleem en zorgt voor een eerlijke verdeling met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving.

.icon--quote

De maatschappelijke waarde gebiedsgerichte aanpak is onbetaalbaar

Lennert Goemans, Projectleider Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Lennert-Goemans_toegankelijke-energievoorziening.jpg

Omdat de energietransitie zo’n enorme ruimtelijke impact heeft, zullen netbeheerders - net als Rijkswaterstaat en waterschappen - in de energietransitie ook ruimtelijker moeten gaan denken. Want om goedkoper en sneller te verduurzamen is het slim om grote vragers en aanbieders van energie geografisch dichter bij elkaar te plaatsen. Enexis Groep wéét welke capaciteit waar nodig is en kan gemeenten en initiatiefnemers helpen om duurzame opwek in relatie te plaatsen tot de infrastructuur. Met dit soort informatie kan Enexis Groep een sturende rol hebben in de investeringsplannen in de regio en blijft energie voor iedereen beter betaalbaar.

Nog een hartenkreet tot slot: kunnen de assets misschien een ietsjepietsje mooier? Als je aandacht hebt voor het ontwerp van bijvoorbeeld trafostations in en met het gebied krijg je mooiere stations én sneller maatschappelijke acceptatie. De maatschappelijke waarde van zo’n gebiedsgerichte aanpak is onbetaalbaar."