Energie-Nederland over compliance

"Zowel energiebedrijven als netbeheerders hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Het lastige is dat we niet precies weten hoe de toekomst eruit ziet. We verwachten een afname van gas en trend naar all-electric. Maar hoe? Er is nog veel te ontdekken in de hele keten. Van netbeheerder tot installateur en cv-fabrikant. De wet Voortgang Energietransitie is helder over de experimenteerruimte van netbeheerders. Dat is goed, want versnellen kan alleen als taken afgebakend zijn.

.icon--quote

We werken aan nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem

Medy van der Laan, Voorzitter Energie-Nederland
Medy_van_der_Laan_compliance.jpg

Voor netbeheerders is de transitie naar all-electric een enorme opgave qua planning en kosten. Het pleidooi van Enexis Groep voor de inzet van hybride warmtepompen ondersteunen wij. Zo groeien we stapsgewijs en kostenefficiënt naar het gewenste scenario. Bovendien krijgt technologie de kans om zich in de komende jaren verder te ontwikkelen. Wij stimuleren marktwerking, want juist de competitie leidt in de warmtetransitie tot kostenreductie.

Een ander belangrijk thema voor netbeheerders is flexibiliteit in de consumentenmarkt. Door de toename van duurzame energiebronnen fluctueren vraag en aanbod van elektriciteit. Netverzwaring zal onontbeerlijk zijn, maar we moeten ook kijken hoe we de capaciteit zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Bijvoorbeeld met behulp van smart charging. In de Overlegtafel Energievoorziening werken we met diverse partijen aan nieuwe spelregels. Dat is nodig voor een duurzaam en stabiel energiesysteem in de toekomst."