Jaarverslag 2017

Energie die je beweegt

Energie zet de samenleving in beweging. We zijn samen onderweg naar een duurzame energievoorziening waarin iedereen zelf energiekeuzes maakt. Enexis Groep helpt daarbij. Om een duurzame energievoorziening te realiseren, zetten wij onze energie op excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie.

Kerncijfers

Netto-omzet

In miljoenen euro's

1.380 2017
1.376 2016
1380

Resultaat na belastingen

In miljoenen euro's

207 2017
207 2016
207

Balanstotaal

In miljoenen euro's

7.668 2017
7.284 2016
7668

Aantal personeelsleden

4.332 2017
4.390 2016
4332

Dart-rate enexis

0.33 2017
0.17 2016
0,33

Bevlogenheid medewerkers

7,6 2017
7,9 2016
7,6

Investering in de netten

In miljoenen euro’s

423 2017
384 2016
423

Uitvalduur gas

In seconden

50 2017
45 2016
50

Uitvalduur elektriciteit

In minuten

13,8 2017
15,2 2016
13,8

CO2-voetafdruk

Totaal emissies Enexis in ton CO2

612.076 2017
 764.518 2016
612076

Bericht raad van bestuur

.icon--quote

ENERGIE DIE JE BEWEEGT

Hoe wij waarde creëren en delen

Met onze netwerken, kennis en activiteiten willen we een oplossing bieden voor de energievraagstukken van vandaag en morgen. We verdiepen ons in de behoeften en wensen van stakeholders om op lange termijn waarde te creëren. Ons nieuwe strategisch plan helpt ons focus aan te brengen. De komende jaren richten wij ons op twee pijlers: excellent netbeheer en het versnellen van de energietransitie. Al onze activiteiten – hoe klein of groot ook – dragen hieraan bij.

onze stakeholders

De wensen en behoeften van onze stakeholders zijn divers. Voor dit jaarverslag gingen we in gesprek over 10 thema’s die zij relevant vinden. Hoe beoordelen stakeholders onze activiteiten?

We moeten elkaar juist in noodsituaties weten te vinden

Nederland ligt voor een groot deel onder de waterspiegel. En dat brengt risico’s met zich mee. Maar door continu vooruit te kijken, blijft Nederland de veiligste delta ter wereld. Rijkswaterstaat investeert in het veilig, leefbaar en bereikbaar houden van Nederland. Om voorbereid te zijn op calamiteiten zijn we volop betrokken bij oefeningen.

In 2017 deden wij – net als Enexis – mee aan de oefening ‘Als de dijk doorbreekt...’ van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Iedereen had zijn eigen taak: hulpdiensten, Rijkswaterstaat, waterschappen, netbeheerders. Voorafgaand maakten de deelnemende organisaties een gezamenlijke impactanalyse en stelden we een actieplan op. Bij deze oefening meldde Rijkswaterstaat een verwachte hoge waterstand en vervolgens kwam iedereen in actie om maatregelen te nemen. Enexis beoordeelde de impact op het elektriciteits- en gasnet en sloot het gas af om incidenten te voorkomen.

Om ons land veilig te houden, hebben Rijkswaterstaat en Enexis elkaar hard nodig. We moeten elkaar juist in een noodsituatie goed weten te vinden. Bij calamiteiten, zoals hoge waterstanden in de rivieren of door een storm, gaat dat al goed. Maar er zijn ook crisissituaties waar we minder ervaring mee hebben. Denk aan cybercriminaliteit of terrorisme. Juist door samen te oefenen weten we elkaar ook te vinden bij een onverwachte gebeurtenis

Carla Sengers

Adviseur Crisismanagement Rijkswaterstaat Zuid-Nederland

De bagageband met Vele koffers stond stil

Eindhoven Airport stond op 27 mei 2017 even stil. Onze parkeergarage-in-aanbouw stortte gedeeltelijk in en viel bovenop een transformatorhuisje. Alsof de ravage niet groot genoeg was, zaten we in één klap zonder stroom. Het licht viel uit, computers deden het niet en de bagageband met vele koffers stond stil. Dan heb je een probleem, het proces werd daardoor zo’n 20 minuten stopgezet.

Op de luchthaven is continuïteit van de stroomvoorziening cruciaal. Onze processen zijn geoptimaliseerd en veelal gedigitaliseerd om verspilling te voorkomen. En zonder stroom is operational excellence gewoonweg niet te realiseren. Hierin bouwen we dus op het netwerk van Enexis. Een beperkt deel van onze energievraag wekken we zelf op met zonnepanelen op het hotel, de terminal en de bagagehal. Dat vinden we belangrijk, want op het gebied van duurzaamheid wil Eindhoven Airport tot de leidende luchthavens in Europa behoren. Daarom maken we ook onze gebouwen energiezuinig en gebruiken we 100% groene stroom.

In onze verduurzamingsambitie staan we niet alleen. Veel grote ondernemingen willen verduurzamen en zullen in de toekomst op een andere manier gebruikmaken van de infrastructuur. Mijn advies aan Enexis: beweeg mee op die trend en vraag grote partners, zoals luchthavens en andere grootgebruikers van energie, om samen vorm te geven aan vraag en aanbod. Met z’n allen kunnen we van de energietransitie leren, het versnellen en tegelijkertijd de betrouwbaarheid hoog houden

Joost Meijs

Algemeen Directeur Eindhoven Airport N.V.

We werden ineens één van de duurzaamste dorpen in nederland

Loppersum ligt in het centrum van het aardbevingsgebied in Groningen. Veel woningen in ons dorp hebben schade opgelopen, die inmiddels voor een groot deel is hersteld. In 2017 is ook de versterkingsoperatie begonnen. Woningen worden uitgebreid geïnspecteerd en daarna preventief versterkt om mogelijke bevingen in de toekomst aan te kunnen. Een goed moment om woningen direct te verduurzamen. Veel dorpsgenoten hebben de eerste schadepremie benut voor de aanschaf van zonnepanelen en isolatie. Hierdoor werden we ineens één van de duurzaamste dorpen in Nederland. Dat bleef voor Enexis niet onopgemerkt in de vraag en het aanbod van elektriciteit. In 2017 opende onze coöperatie ook een zonnedak met bijna 200 zonnepanelen en we oriënteren ons nu op windenergie.

Ons doel is de trias energetica: CO2-neutraal worden door zelf energie op te wekken, te besparen en de winterstroomvoorziening te vergroenen. We werken nauw samen met het Buurkrachtteam Loppersum. Zij richten zich primair op besparen in combinatie met versterking van de woningen. Loppersum is (nog) niet op zoek naar een zelfstandig grid. Onze leden vinden betrouwbaarheid en verduurzaming belangrijker dan zelfvoorzienend zijn.

In onze ambities worden we ondersteund door veel partijen, waaronder Enexis. Daar zijn we blij mee, want de route naar de energietransitie is hobbelig. Dat merken we ook bij Enexis. Ze helpen bij het maken van plannen, maar de uitvoering van duurzame initiatieven is niet standaard en soms rommelig. We moeten dus steeds samen zoeken naar een oplossing.

Tjitse Mollema

Lopster Energie Coöperatie

Jammer dat we dit niet wisten en opnieuw kosten moesten maken

Moderne architectuur, duurzame materialen en een gezond leefklimaat. Dát is wat wij met ons ‘oerhuis’ willen uitstralen. In 2014 was ik voor het eerst op deze plek middenin een Natura 2000-gebied, op grond van Brabants Landschap in Leende. Er stond een vervallen boerderij en ik kreeg de kans om hier mijn eigen huis te bouwen. Uniek voor mij als architect.

Op grote schaal moeten woningen in de komende jaren geïsoleerd worden. Meestal wordt dan gekozen voor een luchtdicht isolatiesysteem op basis van kunststoffen. Ik wil laten zien dat isoleren ook kan met natuurlijke materialen, zoals gerecycled papier of schapenwol. Bovendien vind ik het belangrijk om duurzaam bouwen uit de hippiesfeer te trekken. Moderne architectuur en een gezonde woonomgeving gaan hand in hand.

Dit huis is all-electric. De tijd van gas is voorbij. We hebben daarom elektrische verwarming in de muren, een kleine warmtepomp en we koken elektrisch. En op onze nieuw te bouwen schuur komt een zonnedak. Helaas bleek onze elektriciteitsaansluiting hiervoor achteraf te klein. Jammer dat we dit niet vooraf wisten en opnieuw kosten moesten maken. Enexis stuurde een aannemer om de aansluiting te vervangen. Met heldere informatie over all-electric wonen of een checklist kan Enexis klanten hierop beter voorbereiden in de toekomst

Raoul Vleugels

Eigenaar van architectenbureau Werkstatt en klant van Enexis Netbeheer

Als het hier lukt,lukt het overal

Hier, op dit terrein, is Philips groot geworden. En de innovatieve energie van toen heerst hier nu nog steeds. Op Strijp-S brengen 1.000 bedrijven technologie en design bij elkaar. Van gevestigde bedrijven tot start-ups en scale-ups. Zij pakken belangrijke maatschappelijke issues bij de kop, zoals veiligheid, gezondheid en de energietransitie. Daarom is dit dé ideale plek om te experimenteren.

Enexis leidt het Europese smart grid project Interflex op Strijp-S. Met diverse pilots ontwikkelen ze hier de volgende generatie slimme netwerken. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht wat gedrag en technologie kunnen doen voor de energievoorziening van de toekomst. Met een slim ‘laadgrid’ voor elektrische auto’s experimenteren partijen met smart charging, opslag en IT-systemen.

Voor gebruikers op ons terrein is die technologie nieuw en onwennig, maar we zijn een living lab en bedrijven willen meedenken. Het is mooi om te zien dat gebruikers zich hier onderdeel van de opgave voelen. Bijzonder is ook het internationale perspectief van Interflex. Het speelt zich af in Eindhoven en in vijf andere Europese landen. Want mobiliteit stopt nu eenmaal niet bij de grens. Over en weer leren we van pilots in andere landen. Ik ben ervan overtuigd dat als het hier lukt, het overal lukt. Enexis kan succesvolle oplossingen dus snel opschalen naar half Nederland. Zij hebben een doe-mentaliteit, net als wij.

Alwin Beernink

Directeur Park Strijp Beheer

Zorg ervoor dat het niet blijft bij goede intenties

Onze gemeente heeft ambitieuze plannen voor verduurzaming van gas en elektriciteit. Misschien té ambitieus. We hebben onze doelen voor 2020 moeten bijstellen naar 2024. Diverse projecten zijn in gang gezet, echter de opstartfase kost meer tijd dan gehoopt. Ook het maatschappelijk draagvlak is soms nog lastig.

Samen met Enexis hebben we in 2017 ons energievraagstuk in de gebouwde omgeving in kaart gebracht en de gevolgen die dat heeft voor de fysieke (infra)structuren. Dat heeft geholpen: voortaan willen we vooral inzetten op de meest effectieve maatregelen of projecten. Het lijkt mij voor de netbeheerder overigens een hele klus om alle gemeenten te adviseren. Een netbeheerder weet niet wat de ‘mental map’ is van de verschillende gemeenten. Zo gelooft Sittard-Geleen in warmtenetten, vanwege het feit dat die tot de categorie proven technology behoren. Maar ook omdat een warmtenet, zoals voorzien in onze gemeente, een substantiële bijdrage levert aan de CO2-opgave. Daarom ontwikkelen we Het Groene Net, een duurzaam warmtenet dat alleen al voor onze gemeente goed is voor 12.000 huishoudens equivalenten. Samen met grootschalige zonne-energieprojecten kunnen we hiermee van het gas loskomen.

Van Enexis verwachten wij nu dat zij reguliere middelen voor de gasinfrastructuur in Sittard- Geleen gaan inzetten voor realisatie van duurzame alternatieven. Zorg ervoor dat het niet blijft bij goede intenties. Ook hier geldt dat het belangrijk is wat je met elkaar bespreekt. Maar het is nog belangrijker wat je kan laten zien in de praktijk.

Ruud Guyt

Wethouder Gemeente Sittard-Geleen

De maatschappelijke waarde gebiedsgerichte aanpak is onbetaalbaar

Wie er geniet van groene stroom heeft doorgaans geen windmolen in de tuin. Dat klinkt misschien niet als een probleem, maar een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten is een belangrijk aspect in de energietransitie. Nederland staat voor een gigantische opgave. Om de klimaatdoelen op tijd voor elkaar te krijgen, zijn Chinese bouwsnelheden nodig. En de acceptatie van veranderingen gaat harder als je mensen betrekt bij het probleem en zorgt voor een eerlijke verdeling met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Omdat de energietransitie zo’n enorme ruimtelijke impact heeft, zullen netbeheerders - net als Rijkswaterstaat en waterschappen - in de energietransitie ook ruimtelijker moeten gaan denken. Want om goedkoper en sneller te verduurzamen is het slim om grote vragers en aanbieders van energie geografisch dichter bij elkaar te plaatsen. Enexis wéét welke capaciteit waar nodig is en kan gemeenten en initiatiefnemers helpen om duurzame opwek in relatie te plaatsen tot de infrastructuur. Met dit soort informatie kan Enexis een sturende rol hebben in de investeringsplannen in de regio en blijft energie voor iedereen beter betaalbaar.

Nog een hartenkreet tot slot: kunnen de assets misschien een ietsjepietsje mooier? Als je aandacht hebt voor het ontwerp van bijvoorbeeld trafostations in en met het gebied krijg je mooiere stations én sneller maatschappelijke acceptatie. De maatschappelijke waarde van zo’n gebiedsgerichte aanpak is onbetaalbaar.

Lennert Goemans

Projectleider Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Een solide financiele positie is niet alleen belangrijk voor banken

Vanuit ING Bank volgen wij de financiële situatie van Enexis op de voet. Een solide financiële positie is niet alleen belangrijk voor banken zoals wij, het is minstens zo belangrijk voor investeerders in obligaties van het netwerkbedrijf. Het opent de deuren naar de kapitaalmarkt. En dát maakt het voor Enexis mogelijk om te investeren in de energievoorziening van de toekomst.

Financiers zijn geïnteresseerd of het risico opweegt tegen het rendement. De A+ rating van Enexis is een weerspiegeling van het gunstige risicoprofiel met navenant gunstige rente. Om een completer beeld te krijgen, verrijken we de analyses van de (halfjaar)cijfers van Enexis met onze benchmarkgegevens. Wij kijken vooruit en daarom is het wenselijk om van Enexis ook een inkijkje te krijgen in de verwachting van de financiële toekomst.

Vooruitkijken betekent ook dat we marktontwikkelingen volgen. De omschakeling van een fossiel naar een duurzaam energiesysteem is de uitdaging van de sector. De strategische keuze om een rol te spelen in het versnellen van de energietransitie, voegt voor ons waarde toe in de relatie met Enexis. Het is in lijn met de kernwaarden van ING.

Ray van Kesteren

Director Corporate Clients ING Bank N.V.

We werken aan nieuwe spelregels voor een duurzaam en stabiel energiesysteem

Zowel energiebedrijven als netbeheerders hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Het lastige is dat we niet precies weten hoe de toekomst eruit ziet. We verwachten een afname van gas en trend naar all-electric. Maar hoe? Er is nog veel te ontdekken in de hele keten. Van netbeheerder tot installateur en cv-fabrikant. De wet Voortgang Energietransitie is helder over de experimenteerruimte van netbeheerders. Dat is goed, want versnellen kan alleen als taken afgebakend zijn.

Voor netbeheerders is de transitie naar all-electric een enorme opgave qua planning en kosten. Het pleidooi van Enexis voor de inzet van hybride warmtepompen ondersteunen wij. Zo groeien we stapsgewijs en kostenefficiënt naar het gewenste scenario. Bovendien krijgt technologie de kans om zich in de komende jaren verder te ontwikkelen. Wij stimuleren marktwerking, want juist de competitie leidt in de warmtetransitie tot kostenreductie.

Een ander belangrijk thema voor netbeheerders is flexibiliteit in de consumentenmarkt. Door de toename van duurzame energiebronnen fluctueren vraag en aanbod van elektriciteit. Netverzwaring zal onontbeerlijk zijn, maar we moeten ook kijken hoe we de capaciteit zo efficiënt mogelijk kunnen benutten. Bijvoorbeeld met behulp van smart charging. In de Overlegtafel Energievoorziening werken we met diverse partijen aan nieuwe spelregels. Dat is nodig voor een duurzaam en stabiel energiesysteem in de toekomst

Medy van der Laan

Voorzitter Energie-Nederland

Dat ik nu weer werk heb, is heel belangrijk voor me

Via Weener XL ben ik hier in 2017 komen werken. Ik had al een tijd geen baan en miste de motivatie om weer aan de slag te gaan. Maar toen ze mij vroegen om hier te solliciteren heb ik het gedaan. Bij LAB.073 kan ik nieuwe werkervaring opdoen, onder begeleiding van een facilitair coördinator en een jobcoach.

Ik verzorg nu de lunch voor de mensen die werken in LAB.073, een locatie van Enexis Groep. Ik zet alle broodjes, beleg en drankjes klaar op de bar en ruim na de lunch alles weer op. Het leukste van mijn werk vind ik dat elke dag anders is. En ik kom met veel mensen in aanraking.

Dat ik nu weer werk heb, is heel belangrijk voor me. Ik wil graag bezig zijn en iets doen voor mijn geld. Het mooie is dat ze hier de tijd voor mij nemen en me motiveren als ik even niet zo lekker in mijn vel zit. Als ik ziek ben, word ik gebeld met de vraag hoe het gaat en wanneer ik weer kom werken. Dat is voor mij heel prettig. En ook medewerkers van het LAB vragen dan: ‘Waar is Kimberley?’. Ik hoor er gewoon helemaal bij

Kimberley van den Bergh

Medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt

Materialiteit en risico’s

Er is een heldere link tussen de materiële onderwerpen en onze strategie.
Door actief risicomanagement beperken we de risico’s die met deze thema’s samenhangen.

Click Klik op de cijfers hierboven

Waardecreatie­model

In het proces van waardecreatie maken we zorgvuldige afwegingen. Zo zorgen we ervoor dat onze activiteiten voor onze stakeholders zo veel mogelijk waarde opleveren. Het waardecreatiemodel laat zien hoe wij door onze strategische keuzes meerwaarde creëren voor stakeholders en wat dit concreet voor hen oplevert.

Input

We realiseren innovatieve, schaalbare oplossingen die de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen . Samen met lokale partners realiseren we de Nederlandse doelen ten aanzien van duurzame opwek- en energiebesparing. Onze dienstverlening is excellent met als gevolg een hoge klanttevredenheid en verlaging van de kosten. Onze netten en dienstverlening zijn tijdig gereed voor de veranderingen in de energiewereld. Onze energievoorziening is betrouwbaar. EXCELLENT NETBEHEER VERSNELLEN ENERGIETRANSITIE

Onze energie in 2018

Onze ambitie is groot, maar we nemen reële stappen om het netbeheer veilig en betrouwbaar te houden en de energietransitie te versnellen. In 2018 verwachten we dat ons interne transitieprogramma extern zijn vruchten afwerpt. We verbeteren de dienstverlening aan klanten, zorgen voor efficiënte aansturing in de keten en werken volop aan technologische innovatie. We zijn in beweging om onze bijdrage voor stakeholders en de maatschappij te vergroten.

De energietransitie brengt majeure uitdagingen met zich mee die wij – met onze medewerkers en samenwerkingspartners – met vertrouwen tegemoet zien.

Terug naar begin Terug naar begin