Jaarverslag 2018

De zekerheid van nu
De energie van morgen

Dat energie er altijd voor iedereen is, geeft een vertrouwd gevoel. Deze zekerheid willen we ook in tijden van snelle verandering blijven waarmaken. Samen maken we de sprong naar de energie van morgen. Veilig, betrouwbaar en duurzaam.

Kerncijfers

Netto omzet

In miljoenen euro’s

1.445
2018
1.398
2017
1445

Resultaat na belastingen

In miljoenen euro’s

319
2018
207
2017
319

Balanstotaal

In miljoenen euro’s

7.715
2018
7.668
2017
7715

Aantal Personeelsleden

In personen

4.324
2018
4.332
2017
4324

LTIF Enexis

Veiligheidsindex

1,48
2018
1,65
2017
1,48

Bevlogenheid medewerkers

Cijfer

7,7
2018
7,6
2017
7,7

Investering in de netten

In miljoenen euro’s

467
2018
423
2017
467

Uitvalduur Gas

In seconden

90
2018
50
2017
90

uitvalduur elektriciteit

In minuten

16,0
2018
13,8
2017
16,0

CO2-voetafdruk

Totaal emissies Enexis in ton CO2

629.619
2018
612.076
2017
629.619

Bericht raad van bestuur

.icon--quote

ENERGIE DOOR
VOORUITGANG

Wereldwijd en heel lokaal staat de energiehuishouding van de toekomst op de agenda. Wij helpen om voor elk gebied tot de beste oplossing te komen. Belangrijk is dat we flexibel blijven in energiekeuzes en de kosten beheersen. Zo blijft de energievoorziening voor alle klanten betaalbaar.

Hoe wij waarde creëren en delen

Iedere dag rekenen consumenten, bedrijven en gemeenten op onze dienstverlening. Daarnaast hebben zij te maken met nieuwe energievraagstukken, zoals energiebesparing. Het is ons belangrijkste doel om met onze netwerken, kennis en activiteiten waardevol te zijn voor al onze stakeholders en hen vooruit te helpen.

Benieuwd hoe onze stakeholders aankijken tegen de energie-uitdagingen van vandaag?

over veilig werken en technici aantrekken
Rutger van der Leeuw
Directeur Infra, Enexis Netbeheer
Jolanda van Zanen
Directeur BAM Energie & Water

Aannemers en netbeheerders hebben een gezamenlijke uitdaging: het tekort aan technisch personeel. Op de bouwplaats spreken Jolanda en Rutger over nieuw talent en onderling vertrouwen.

Jolanda en Rutger treffen elkaar regelmatig bij gezamenlijke projecten. Allebei lopen ze aan tegen hèt grote probleem binnen de sector: het tekort aan technisch personeel. Een groot deel van de monteurs gaat binnenkort met pensioen en er zijn te weinig technisch opgeleide jongeren om hun plek op te vullen.

Jolanda: ‘Het werk neemt toe, de mensen zijn er niet, dan moet je creatieve oplossingen bedenken. We moeten als sector meer innoveren. Bij BAM wil ik bijvoorbeeld een pilot starten met een 3D-bril, dan staat één man aan de sleuf en een oudere, meer ervaren werknemer, voor wie het fysiek te zwaar zou zijn om buiten te werken, kijkt op die manier mee. Dat soort innovaties heeft onze sector nodig.’

Rutger: ‘De wal keert het schip. Wat vroeger echt onbespreekbaar was, gebeurt nu. Wat bij ons het beste werkt, is de actie dat je 1000 euro krijgt als je een collega aandraagt. De jongens dragen nooit ongemotiveerde mensen aan, omdat ze weten dat die straks naast een van hun collega’s staat.’

Jolanda: ‘We hebben een onderzoek gedaan naar wat mensen belangrijk vinden in hun werk en salaris staat niet in de top drie. Mijn mannen willen gehoord en gewaardeerd worden. Dat doe je door naar buiten te gaan. Door het gesprek te hebben in de keet. In dit werk vinden mensen het fijn als ze op elkaar ingespeeld zijn.’

Rutger: ‘Omdat het om veiligheid gaat. Je moet erop kunnen vertrouwen dat als een collega tegen je zegt dat hij iets heeft vrij geschakeld, dat daar dan ook daadwerkelijk de spanning vanaf is. Ik weet niet hoe het bij jou is, Jolanda, maar ik hoor het vaak: je neemt nu zoveel jonge gasten aan, maar ìk moet ze inwerken en met ze op pad.’

Jolanda: ‘Herkenbaar. We moeten ons realiseren dat je ook wel wat vraagt van de bestaande garde.’

Over keuzevrijheid en bewust verduurzamen
Bernard Sluis
Enexis klant, werkzaam als verandermanager en ondernemer
Han Slootweg
Directeur Asset management
Enexis Netbeheer

Bernard en Han gaan op een bankje in gesprek over keuzevrijheid bij verduurzaming. Hoeveel individuele vrijheid heb je bij een systeem dat een zekere mate van gezamenlijkheid vraagt?

Bernard en zijn vrouw kochten hun huis elf jaar geleden. Ze isoleerden meteen de muren, legden extra platen op het dak en de tuindeuren kregen dubbel glas.

Bernard: ‘Hebben we dat nou gedaan voor het milieu of voor ons eigen comfort en portemonnee? Als ik heel eerlijk ben, denk ik dat laatste.’

Han: ‘Een van de dingen die bij het verduurzamen speelt, is dat iedereen in deze tijd keuzevrijheid wil. Maar als jij een hybride warmtepomp wilt en de buurman een warmtenet dan is dat bijna niet te doen. Dat is dus een discussiepunt: hoeveel individuele vrijheid heb je bij een systeem dat een zekere mate van gezamenlijkheid vraagt?’

Bernard: ‘Ik zou best met mijn buren willen overleggen over dit soort dingen, maar ik zou het niet willen coördineren. Ik denk wel eens: de overheid wil dat we allemaal verduurzamen. Kom maar met advies. Help me maar. En dan heb ik liever dat jullie me adviseren dan een commerciële partij die ook targets moeten halen en bonussen verdient.’

Han: ‘Wat wij doen is actief het gesprek aangaan met gemeentes en provincies en ze vertellen wat wel en niet realistisch is. Je kunt wel roepen dat een jaren dertig-wijk binnen een paar jaar all-electric moet zijn, maar dat is zowel voor de bewoners die hun huizen moeten aanpassen als voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de infrastructuur gewoon niet haalbaar.’

Bernard: ‘We zijn in Nederland eigenlijk heel verwend. Als we de stekker in het stopcontact steken, verwachten we stroom. Dat is in Frankrijk al heel anders.’

Han: ‘Mensen zijn daar inderdaad aan gewend geraakt, en dat is prima. De kunst is om als we verduurzamen, die hoge betrouwbaarheid te handhaven.’

Over de energietransitie en MVO-prestaties
Marlous van der Veen
Senior adviseur Strategie - MVO
Donald Pols
Directeur Milieudefensie

Het succes van de energietransitie hangt af van brede betrokkenheid van de samenleving vinden Donald en Marlous. ‘Kleine oplossingen kunnen een wereld van verschil maken.’

Donald en Marlous zijn beiden met de trein naar Amsterdam gekomen en wandelen door de Hortus Botanicus.

Donald: ‘Je kunt als bedrijf mensen niet dwingen om de auto te laten staan. Maar je kunt wel maatregelen treffen. Bijvoorbeeld iedereen dezelfde kilometervergoeding geven. As je met de fiets komt, heb je meer winst. En terecht, want dan spaar je de aarde.’

Marlous: ‘In 2030 willen we 50% minder CO2-uitstoot door onze zakelijke reizen. Daarom stimuleren we fietsgebruik, OV en elektrisch rijden. Voor mij is dit waar mvo over gaat, denken in kansen, experimenten aandurven en als het werkt slim genoeg zijn om het breder toe te passen. Mobiliteit is een relatief klein deel van onze totale footprint, maar deze denkwijze kun je ook toepassen op de energietransitie in maatschappelijke zin.’

Donald: ‘Mijn overtuiging is dat een succesvolle energie-transitie alleen kan slagen als er brede betrokkenheid van de samenleving is. Enexis zou daar ook een rol bij moeten spelen. Waar het om gaat, is hoe je invloed hebt op je omgeving. Op consumenten, toeleveranciers, de sector en de politiek.

Marlous: ‘Die samenwerking is cruciaal en zie ik ook bij ons steeds verder groeien. Zo denken we actief mee met provincies en gemeenten over hun energieplannen en werken we samen met bewoners via Buurkracht.’

Donald: ‘Waar ik benieuwd naar ben: kwantificeren jullie het mvo-beleid ook? Als je dit doet, kun je er prestatiebeloningen aan koppelen. Zo kun je laten zien dat mvo menens is. Dat kun jij niet regelen natuurlijk, maar dit is mijn oproep aan de CEO.’

Marlous: ‘We hebben nu een jaar of vijf een mvo-beleid en zien dat kwantificeren ons kan helpen om hierin de volgende stap te zetten. Kwantificeren kan sowieso leiden tot nieuwe inzichten en verbazingen. Kleine oplossingen kunnen soms een wereld van verschil maken.’

Over investeringen en betaalbare energie
Mariëlle Vogt
Directeur Financiën Enexis Groep
Berend de Vries
Wethouder economie & energietransitie gemeente Tilburg

Elektrische auto’s, zonnepanelen, warmtepompen? Marielle en Berend spreken over het recht op energie, de betaalbaarheid en financiële prikkels.

Mariëlle Vogt, directeur Financiën Enexis Groep, maakte onlangs een rekensommetje. Als haar elektrische auto ’s avonds drie uur laadt, verbruikt hij net zoveel energie als haar gezin in een hele dag en vervijfvoudigt de netbelasting.

‘Eigenlijk is het oneerlijk dat mensen zonder elektrische auto net zoveel voor hun netwerkgebruik betalen als mensen zoals ik. En de elektrische auto-rijders zijn al vaak meer kapitaalkrachtige mensen. Daarom willen we bij Enexis graag naar een eerlijker tarief. Misschien zoals databundels op telefoons werken: je koopt een bepaalde hoeveelheid in en als je het netwerk zwaarder belast, ga je meer betalen. Hoe sta jij daar eigenlijk tegenover?’

Berend de Vries, wethouder in de gemeente Tilburg, denkt al wandelend even na. “Het lijkt me logisch dat er zo’n soort stelsel komt, al is het een breinbreker hoe het dan werkt met teruglevering via zonnepanelen bijvoorbeeld. Burgers moeten wel zeker weten wat ze terug kunnen verdienen met hun zonnepanelen, anders leggen ze ze niet op hun dak. Ook moeten de kosten die huiseigenaren moeten maken om hun huis te verduurzamen, platgeslagen worden. Om te voorkomen dat de verhoging van de energiebelasting niet juist op minder kapitaalkrachtige inkomensgroepen terecht gaat komen.’

Mariëlle: ‘Ik zou het fijn vinden als het uiteindelijk bijna een soort recht is om een warm huis te hebben. Wat nou als iedereen daarvoor in de basis hetzelfde betaalt, ongeacht welke energiebron je gebruikt? Want je hebt bij wijze van spreken natuurlijk mazzel als je in een makkelijk te renoveren nieuwbouwwijk woont, en pech als je een oud huis hebt dat niet zo maar van het aardgas af kan.’

Berend: ‘Dat iedereen recht heeft op een warm huis, onderschrijf ik. Maar ik geloof ook in prikkels in het systeem, die mensen stimuleren een duurzame keuze te maken. Dus dat er gedifferentieerd wordt tussen warmte, elektriciteit en gas, snap ik wel. Maar als het dan te ver scheef groeit, dan moet je heel veel compenserende maatregelen gaan nemen voor specifieke doelgroepen, en dan krijg je een heel ingewikkeld stelsel.’

Over wettelijke kaders en samenwerking
Patrick Lammers
CEO Essent
Cor Brockhoven
Directeur PA & Communicatie
Enexis Groep

De energietransitie roept wekelijks nieuwe vragen op. Wat is de taak van netwerkbedrijven en wat doet de markt? Cor en Patrick spreken over het belang van samenwerking.

In 2009 werd netbeheerder Enexis afgesplitst van energieleverancier Essent. De energietransitie, zo merkt Cor Brockhoven, vraagt om samenwerking.

Cor: ’Wij zien dat de laatste twee, drie jaar dat de energietransitie zoveel vaart krijgt dat het bijna wekelijks nieuwe vragen oproept. Neem nu bijvoorbeeld de spanningsdips in het noorden: toen het net tekort schoot door de enorme toename van zonnepanelen- moesten we razendsnel op zoek naar oplossingen. Wat voor zulke zaken geregeld is in de wet- en regelgeving is in principe prima, maar je moet die straks gaan updaten met ervaringen uit de praktijk.’

Patrick: ‘Nederland is eigenlijk een grote tandwielkast. Elk radartje drijft weer een ander aan. We hebben een plan bedacht waarin we asbestdaken vervangen door daken met zonnepanelen. Op het platteland. Om die aan te kunnen sluiten, hebben we de netbeheerders nodig. Wij mogen van de wet niets aan het net doen. Maar misschien kunnen we het doen onder regie van netbeheer?’

Cor: ‘Dit is nu typisch zo’n vraag die voortkomt uit de fase waarin we ons nu in de energietransitie bevinden. Mooi voorbeeld, of dat wettelijk mag, weet ik niet.’

Patrick: ‘Dat zouden we moeten bestuderen. Maar dan moet er ook de wil zijn om dat te onderzoeken. Dat een netbeheerder niet zonder meer zegt: wacht je beurt maar af, over anderhalf jaar ben je de eerste. Bij Enexis gebeurt dat niet. Jullie willen wel praten over hoe we elkaar kunnen helpen binnen de wet- en regelgeving die er is. Misschien ook omdat we oude familieleden zijn.’

Cor: ‘Samenwerking is cruciaal voor vooruitgang. ‘Er is geen blauwdruk voor de energietransitie. We moeten het met elkáár uitvinden.’

Waardecreatiemodel

Het waardecreatiemodel laat zien hoe wij onze netwerken, medewerkers en financiën inzetten om op korte termijn doelen te bereiken en op lange termijn van maatschappelijke waarde te zijn. Onze strategie is de belangrijkste manier om voor stakeholders waarde toe te voegen. Het bepaalt hoe wij werken en welke keuzes we maken.

Input

2 - centrale cirkel - txt Created with Sketch. VERSNELLEN ENERGIETRANSITIE EXCELLENT NETBEHEER We realiseren innovatieve, schaalbare oplossingen die de transitie naar een duurzame energievoorziening versnellen . Samen met lokale partners realiseren we de Nederlandse doelen ten aanzien van duurzame opwek- en energiebesparing . Wij streven naar excellente dienstverlening met een hoge klanttevredenheid en verlaging van de kosten. Onze netten en dienstverlening zijn tijdig gereed voor de veranderingen in de energiewereld. Onze energievoorziening is betrouwbaar .

Onze energie in 2019

Samen met stakeholders blijven wij werken aan oplossingen om de energievoorziening te verduurzamen. In 2019 hebben staan vier prioriteiten centraal: veilig werken, klantgedreven werk, verbeterprojecten voor de klant en de energietransitie versnellen. Ook zetten we ons in 2019 maximaal in om regionale overheden te ondersteunen bij het opstellen van de Regionale Energie Strategieën. Samen geven we richting aan de energie van morgen.

Terug naar begin Terug naar begin