Door energie in verbinding

Door energie in verbinding

Focus op uitvoering van de energietransitie

Als netwerkbedrijf zorgen wij ervoor dat klanten iedere dag kunnen rekenen op energie. Om de klimaatdoelen te realiseren maken we onze infrastructuur klaar voor meer duurzame energie. In 2021 investeerden we bijna een miljard euro om het energiesysteem van de toekomst te bouwen en om ons net veilig en betrouwbaar te houden.

Wij verzetten jaar op jaar meer werk. Maar er is nog meer nodig. De Raad van Bestuur gaat in op de uitdagingen voor Enexis Groep én wat we doen om duurzame projecten snel aan te sluiten.

200921 4307

Duurzame impact

Ook in 2021 kozen onze klanten massaal voor het opwekken en terugleveren van duurzame energie. Een toename van ruim 25% in één jaar. Wij zetten de schop in de grond en verbouwen de infrastructuur om die verandering mogelijk te maken.

Maar de capaciteit in onze netten wordt steeds schaarser. Er zijn slimme keuzes nodig om het net zo efficiënt mogelijk te benutten. Omdat we in de toekomst niet alles met elektriciteit kunnen oplossen, pleit Enexis voor een energiemix met meer duurzame moleculen. Denk aan groen gas en waterstof. Groen gas kan via ons bestaande gasnetwerk worden getransporteerd. Dit kan dus op korte termijn een goede bijdrage leveren aan verduurzaming.

SDG Cirkel 2

Werken aan een betere wereld

Met ons werk leveren we een directe bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s). Bijvoorbeeld door duurzame opwek op land met wind en zon en door laadpalen aan te sluiten voor elektrisch vervoer.

Hoe groot onze bijdrage aan de doelen is, brengen we steeds nauwkeuriger in kaart. Want als we de impact begrijpen, zijn we beter in staat om deze te verbeteren.

Thema's in ons jaarverslag

In ons jaarverslag nemen we u mee door 2021. Aan de hand van belangrijke ontwikkelingen laten we zien hoe we onze maatschappelijke opgave als netwerkbedrijf invullen. Wat deden we om klanten te helpen, voor welke dilemma’s stonden we en welke keuzes maakten we?

Het is onze ambitie om het jaarverslag steeds relevanter te maken. Daarom leggen we de nadruk op onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden.

 • Betrouwbaar en toegankelijk energienet
 • Veilig energienet
 • Duurzame energievoorziening
 • Betaalbare energievoorziening
 • Klantgerichte dienstverlening
 • Effectieve marktfacilitering
 • Veilige en gezonde werkomgeving
 • Werkgelegenheid en vakbekwame medewerkers
 • Efficiënte bedrijfsvoering
 • Beleidsbeïnvloeding
 • Informatiebeveiliging
 • Duurzame organisatie
 • Financieel robuust

 

Focus in 2022

Het uitvoeren van de energietransitie vraagt onze volledige aandacht. Alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat we klanten tijdig aansluiten en dat we het energiesysteem van de toekomst realiseren. We werken aan een historische verandering die generaties door zal klinken.

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de toekomst presenteren we in april 2022 een nieuwe strategie voor Enexis Groep. We zijn toekomstgericht, blijven betrouwbaar en werken transparant.