Door energie in verbinding

Door energie in verbinding

Voorwoord van de Raad van Bestuur

De wereldwijde coronacrisis is een schok en brengt sectoren tot stilstand. Intussen gaat de energietransitie op volle snelheid door. Als netwerkbedrijf houden wij de vitale energie-infrastructuur overeind. In 2020 leverden meer dan een half miljoen klanten duurzame energie terug aan ons net. De Raad van Bestuur legt uit wat de impact hiervan is op Enexis Groep én wat we doen om duurzame projecten snel aan te sluiten.

Kerncijfers

Ongekende groei duurzame energie

In 2020 kwamen er meer dan 120.00 duurzame aansluitingen bij; een ongekende toename in één jaar tijd. Wij zetten alles op alles om duurzame initiatieven zo snel mogelijk aan te sluiten. Maar het elektriciteitsnet kan de groei niet overal bijbenen. Het productievermogen van duurzame opwekkers steeg in het afgelopen jaar met bijna 60%.

Wij pleiten voor efficiënter gebruik van het elektriciteitsnet. Dat bespaart kosten, ruimte en tijd en het draagt bij aan de uitvoerbaarheid van de Regionale Energie Strategieën.

Samenwerking in coronatijd

In de hele samenleving was de coronacrisis voelbaar. Ook bij Enexis. Meer dan ooit waren nieuwe vormen van samenwerking nodig om de uitdagingen in coronatijd het hoofd te bieden. Drie stakeholders vertellen hoe zij alles op alles hebben gezet in dit bijzondere jaar.

SDG Cirkel 2

Onze bijdrage aan een betere wereld

Door ons werk leveren we iedere dag opnieuw een bijdrage aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Onze focus ligt op een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening en een veilige infrastructuur. Wij helpen steden en gemeenschappen bij verduurzaming. Dit sluit naadloos aan op onze kernactiviteiten en onze strategie. Daarnaast stimuleren wij thema’s die ons werk positief ondersteunen. Denk aan kwaliteitsonderwijs, economische groei en een lagere eigen voetafdruk.
Benieuwd hoe wij bijdragen aan deze maatschappelijke uitdagingen?

In verbinding naar 2021

In de afgelopen jaren is de energietransitie steeds zichtbaarder geworden in het Nederlandse landschap met windmolens en zonneweides. Om antwoord te bieden aan de uitdagingen van de toekomst werken we in 2021 toe naar een nieuwe strategie. Een flinke opgave, want we weten nog niet precies hoe het duurzame energiesysteem er uit zal zien. Hoe snel gaan woonwijken van het aardgas af? Wat wordt de bijdrage van de industrie als het gaat om restwarmte, waterstof of duurzame gassen? Het is lastig om met maatschappelijk geld de juiste investeringsbeslissingen te nemen nu er nog zoveel onzekerheden zijn.

In de nieuwe strategie houden we onder meer rekening met de veranderende klantvraag en de opkomst van nieuwe energiedragers, zoals waterstof en warmte in de gebouwde omgeving. En ook met een snelle groei van elektrisch vervoer en een stijgende elektriciteitsvraag in de industriesector. We hebben daarnaast aandacht voor de krapte op de arbeidsmarkt voor technische medewerkers, innovatie en mogelijkheden die ontstaan door data en digitalisering.