Wat als de dijken doorbreken?

Wat als de dijken doorbreken?

juni 2017

De zeespiegel stijgt en dat terwijl twee derde van Nederland onder zeeniveau ligt: gevaar ligt op de loer. We hebben sterke dijken. Maar toch is er een kans op een dijkdoorbraak, met grote gevolgen. Mochten de dijken ooit doorbreken, dan moet er een actieplan zijn om de schade en impact zoveel mogelijk te beperken. Aan dat actieplan werkt Enexis Netbeheer actief mee.

Oefening

Om de gevolgen van een grote overstroming helder te krijgen, vindt er zo nu en dan een oefening plaats, om verschillende zaken in kaart te brengen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met telecomnetwerken? Kunnen we nog wel met elkaar communiceren? En – voor ons relevant –  wat gebeurt er met het gas- en elektriciteitsnetwerk? 

Wat gebeurt er met onze stroomvoorziening?

We vroegen Rob van Hoof – Coördinator Crisismanagement Infra bij Enexis Netbeheer – wat de impact kan zijn van een overstroming op onze stroomvoorziening: “Er is een groot verschil in de impact op het elektriciteits- en het gasnet. Elektriciteit schakelen we niet preventief af, tenzij de veiligheid in het geding is. Dit is onder andere afhankelijk van de waterhoogte. Afhankelijk van de duur van de overstroming volgt erna een schoonmaakoperatie. Hierna kunnen mensen redelijk snel weer gebruik maken van elektriciteit in huis. 

Bij gas werkt het anders. Door een overstroming kan de grond wegzakken waardoor de gasleiding kan breken. Ook de druk van het water op de gasleidingen kan leiden tot breuken in de gasleiding waardoor gaslekken ontstaan, wat natuurlijk gevaarlijk is. In zo’n geval moeten we het gas afsluiten. Een groot probleem bij overstromingen is daarnaast dat er water in het gasnet stroomt. Iets wat erg lastig te herstellen is.”

Na de overstroming begint het pas

“Als al het water weg is, begint het voor ons eigenlijk pas. Het gasnet weer operationeel krijgen kan maanden duren. Het betreft namelijk honderden kilometers aan buizen onder de grond die schoongemaakt moeten worden. Vervolgens zal de gaslevering huis-aan-huis moeten worden hersteld. Even concreet: stel er is in februari een overstroming, dan is het heel goed mogelijk dan we in december pas weer gebruik kunnen maken van het gasnetwerk. Al die maanden zitten we zonder gas.”

Onze taak

Aan ons de taak om oplossingen te bedenken en de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Wat kunnen wij doen om de problemen tijdens en vooral ook na een overstroming te beperken, mocht er een dijkdoorbraak zijn? Zo onderzoeken we de mogelijkheden om het gasnet op te splitsen door op strategische plekken gasstoppen te plaatsen. En verkennen we nieuwe technieken om het gasnet snel droog en schoon te maken na een overstroming? Hierover zijn we binnen Enexis met elkaar in gesprek in deze ‘koude’ fase. Nu kunnen we nog met droge voeten nadenken over dit belangrijke vraagstuk.” 

Visie Rijkswaterstaat

Bij de oefening werkten we samen met Rijkswaterstaat. We hielden een interview met Carla Sengers, adviseur Rijkswaterstaat over haar visie op veiligheid.