Vragen Webinar Transitievisie Warmte


Rol netbeheerder & impact op het net
 

 1. Isoleren is niet altijd comfort verhogend; zijn betere bouw van woningen met doorwaai en nachtkoelingsmogelijkheden niet net zo? 
  Dat klopt. Naast isolatie is ook ventilatie en koeling belangrijk. Overigens heeft isolatie in de zomer ook een functie in het buiten houden van de warme lucht.  

 2. (Wat) kan Enexis bijdragen aan collectieve oplossingen en betaalbaarheid voor huishoudens? 
  Enexis Netbeheer kan gemeenten faciliteren met informatie over de energetische mogelijkheden voor de betreffende gemeente, denk daarbij aan warmteopties en toekomstige energieplannen. Verhoging van aardgasprijs ligt in lijn der verwachting. De tussenstappen (hybride WP/start met isoleren) worden daarbij steeds interessanter, maar vragen inderdaad om investeringen. Subsidiemogelijkheden vanuit overheid? Focus ligt op het laag houden van de maatschappelijke kosten.  

 3. Betaalt de gemeente de kosten die Enexis moet maken? 
  Niet direct. De gemeente betaalt de kosten niet, maar dragen wel indirect bij door de kosten die Enexis moet maken voor infrastructurele aanpassingen een bepaalde wijkaanpak mee te nemen in de overwegingen. Enexis moet alle kosten doorbelasten aan alle klanten en samen kunnen we deze kosten dus beperken. 

 4. Is niet al het Gronings aardgas voor de Groningers? 
  Net als dat we vinden dat je Groen Gas niet moet reserveren voor de gemeente of de regio waar het wordt geproduceerd, is het niet verstandig om Gronings gas te reserveren voor Groningen.