Opening laadcluster Slot Haverleij

Opening laadcluster Slot Haverleij

22 juni 2017

Slim laden, snel uitbreiden van het aantal laadpalen en een rustig beeld in de straat behouden. Dat zijn enkele bijzonderheden van de vier nieuwe laadpleinen in ‘s-Hertogenbosch. Op 22 juni opende gemeente ‘s-Hertogenbosch, samen met Enpuls en Allego de laadpleinen, in Slot Haverleij in Engelen.

Plug and play

Innovatief aan de laadpleinen is de invoering van het ‘plug and play’-systeem, waarbij het aanvragen en plaatsen van een laadpaal binnen een week gerealiseerd is. Voorheen was dat enkele maanden. Ook het slim laden van de auto’s wordt, samen met de gebruikers, getest. Mede door de intensieve samenwerking met de bewoners in Slot Haverleij is de laadinfrastructuur klaar voor de verwachte groei van het elektrisch rijden.