Duurzaam gebouwd congres

06 februari 2020

De provincie Drenthe heeft zich verbonden aan de ambitie om in 2040 een volledig energieneutrale woningvoorraad te realiseren. Het beleid van de provincie zet in op bewustwording bij bewoners van het belang om energie te besparen en zelf op te wekken en het stimuleren van het bedrijfsleven om met aantrekkelijke aanbiedingen te komen. Vanuit deze bottom-up aanpak wil de provincie de aanjager zijn van een grootschalige transitie.

Het Duurzaam Gebouwd Congres omarmt deze ambitie en zet daarom in op twee centrale thema’s tijdens de elfde editie op 6 februari 2020 in de Bonte Wever in Assen:

  • Gedragsverandering: hoe krijg je de persoon achter de voordeur zover dat hij/zij nu al aan de slag gaat met verduurzaming?
  • Samenwerking: hoe zorgt de bouw- en vastgoedsector ervoor dat ze oplossingen kunnen bieden die inspelen op de behoefte benoemd bij gedragsverandering (nú aan de slag)?

Workshop

Greetje Bronsema van Enexis Netbeheer houdt samen met Ronald Velthuizen van de Gasunie de workshop 'Help de wijk moet duurzaam #hoedan?

In deze workshop laten we zien hoe gemeenten en andere belanghebbenden, zoals woningcorporaties, gebruik kunnen maken van het door Enexis ontwikkelde quickscan tool. Het model geeft per wijk een beeld van de meest kansrijke alternatieven voor verduurzaming van de energievraag en biedt daarmee een goed startpunt voor de verduurzamingsopgave.