Congres <b>Aardgasvrije Wijken</b>

Congres Aardgasvrije Wijken

23 januari 2020

Stap voor stap. Wijk voor wijk. Het verduurzamen en aardgasvrij maken van bestaande woningen en gebouwen is een enorme opgave. Een opgave die alleen haalbaar en betaalbaar is als we samen werken, samen leren en stap voor stap opschalen. Het congres Aardgasvrije Wijken is hét moment in het jaar om je kennis en netwerk uit te breiden en zelf bij te dragen aan de aardgasvrije opgave.

Daarom organiseren de Rijksoverheid, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen op 23 januari het congres Aardgasvrije Wijken.

deelname Enexis Netbeheer

Greetje Bronsema is Strategisch Adviseur bij Enexis Netbeheer - afdeling Energietransitie & Netwerken - en betrokken bij de RES Groningen en RES Drenthe.

Als stuurgroep lid van een aardgasvrije proeftuin in het noorden van het land ervaart ze welke barrières er overwonnen moeten worden bij de betrokkenen. Van het aardgas af is een omvangrijke transitie en welke alternatieve oplossingen zijn er? Vanuit haar rol bij de regionale netbeheerder denkt ze graag mee in mogelijkheden en ambities en maakt daarnaast de impact op het netwerk inzichtelijk.